Tot op heden werd de verplaatsing van Schiphol als onrealistisch en ‘te duur’ bestempeld. Maar werkgeversvoorman Hans de Boer werpt zich inmiddels op als grootste voorstander van de verplaatsing van de nationale luchthaven. De VNO-NCW-baas stelt een constructie voor waarbij 200.000 nieuwe koop- en huurwoningen op de huidige uitbreidingslocatie van Schiphol een groot deel van de kosten voor de aanleg van het vliegveld zullen dekken. Hij pleit voor een ‘oranje-verbond’ waarin het kabinet samenwerkt met pensioenfondsen, woningbouwcorporaties, bouwers, Schiphol en KLM.

Naast het dekken van de kosten biedt de aanleg van nieuwe woningen kansen voor de toekomst van de Randstad en de grote woningbouwopgave waar Nederland voor staat, aldus de Boer.

13 tot 17 miljard

Uit onderzoek van KuiperCompagnons en Fakton blijkt dat de bouw van Schiphol Stad op de plek van de oude luchthaven zo’n 13 tot 17 miljard aan directe grondopbrengsten op  leveren. Door een waardestijging van 300.000 bestaande woningen en verhuur van woningen zullen de inkomsten indirect nog verder stijgen. ‘Op zo’n manier wordt de aanleg van Schiphol op zee interessant voor pensioenfondsen en is het voor de Staat een betaalbaar en realistisch scenario’, stelt De Boer in het NRC. De Boer spreekt zich uit voor een ‘Schiphol-wet’ die ervoor zorgt dat het project snel, binnen tien tot vijftien jaar, van de grond komt. Verwacht wordt dat het operationaliseren van het plan rond de 14 jaar in beslag zal nemen.

Haalbaarheid Schiphol naar Zee

De twee onderzoeksbureaus hebben het concept Schiphol Stad en Schiphol op Zee ruimtelijk en financieel onderzocht. Schiphol Stad is uitgewerkt in een kansrijke programmering van wonen, kantoren en voorzieningen. Het woongebied zal tussen het Amsterdamse Bos en de Zuidas worden uitgebreid en het polderlandschap zal als waterbuffende functie dienstdoen. De (in)directe opbrengsten van dit programma zijn omvangrijk en maakt Schiphol naar Zee haalbaar.

Toename van levensgeluk

Voor de omwonenden van de luchthaven zal het levensgeluk toenemen, aldus Hans de Boer van de VNO-NCW. Het verplaatsen van de uitbreidingsplannen naar de zee zou volgens de topman tot minder herrie en fijnstof in de randstad leiden. Bovendien zou het veiliger zijn. Voor 1.5 tot 2 miljoen huishoudens zou het leefklimaat verbeteren: het biedt mensen in de Randstad weer perspectief.

Schiphol Stad biedt een veelbelovend uitzicht op de toekomst van Schiphol. Meer lezen? Lees dan 'Drijvend Schiphol is goed voor iedereen, zelfs de vissen'