Dat blijkt uit onderzoek van Buck Consultants International (BCI) naar verplaatsingen van kantoorvestigingen van en naar de dertig grootste gemeenten van ons land (G-30). In afgelopen twee jaar verplaatsten 335 dienstverlenende bedrijven, samen goed voor 14.700 banen, hun kantoorvestiging verplaatst naar een van de G30-gemeenten. Gemeten over vijf jaar gaat het om 540 verplaatste vestigingen en 26.000 werknemers.

In 2017 en 2018 vertrokken ook 268 bedrijven uit die 30 grote gemeenten, in veel gevallen verhuisden deze bedrijven an de ene G30-stad naar de andere. Per saldo stijgt daardoor het aantal verplaatste bedrijfsvestigingen naar de G30, blijkt uit de analyse.

Randstad

De grootste winnaars op de toplijst van BCI zijn Amsterdam, Utrecht, Eindhoven en Haarlemmermeer. ‘Bedrijven komen naar deze gemeenten door de beschikbaarheid van talent, de goede bereikbaarheid en in een aantal gevallen ook door internationale ambities’, zegt senior adviseur Maurice Kuipers van BCI. ‘Amsterdam behoort wat vestigingsklimaat betreft tot de internationale top, maar we zien dat voor de Nederlandse dienstensector de gehele randstad erg aantrekkelijk is.’

winnaars en verliezers

Daarnaast speelt mee dat bedrijven in de dienstensector elkaar aantrekken. Vooral in de grootste steden treedt daardoor een versnelling op. Middelgrote en kleinere steden hebben het nakijken. In de analyse van BCI is Amersfoort de grote verliezer. Vooral het vertrek van verzekeraars Achmea en De Amersfoortse naar Leusden en Utrecht drukte daar de vestigingscijfers.

Uit het onderzoek van BCI blijkt ook dat het aantal lange-afstandsverplaatsers (van het ene landsdeel naar het andere landsdeel) toeneemt. Kuipers: ‘De afgelopen jaren verhuisde elke twee weken een kantoorvestiging van het ene landsdeel naar de andere. Naar werkgelegenheid gemeten is de Randstad de winnaar, maar ook Gelderland en Overijssel doen het goed.’

Economische groei

Voor de komende jaren voorziet BCI dat de trek naar de G30 zal aanhouden. Kuipers: ‘De economische groeicijfers van de afgelopen jaren maakte dat veel bedrijven een verplaatsing aandurfden. Die trend zal ook de komende jaren voortduren, maar nu de economie weer wat begint af te koelen, ligt verdere versnelling van deze beweging niet voor de hand.’