De provincie noemt de verkenning een ‘potloodschets’, die is gemaakt op basis van een analyse van data voor de periode 2011-2017 en gesprekken met gemeenten, ontwikkelaars, woningcorporaties en kennisinstellingen.

Woonopgave

Net als in andere delen van het land heeft Gelderland een flinke woonopgave. De te verwachten ‘natuurlijke’ groei is het grootst in de gemeenten Nijmegen (19.6%), Barneveld (19.2%), Ede (15.8%) en Rozendaal (15.1%). Volgens prognoses zijn er in de provincie tussen 2015 en 2030 zo’n 100.000 extra woningen nodig. Daarvan zijn er tussen 2015 en 2018 inmiddels 20.000 gebouwd.

Zaak is dus de huidige druk op de woningmarkt te blijven verlichten, om ervoor te zorgen dat woningzoekers in Gelderland een passend dak boven hun hoofd kunnen vinden, stelt de provincie. Naast het aanpakken van bestaande woningvoorraad – aanpassen en verduurzamen -  zal moeten worden bijgebouwd. Maar met beleid, zodat we niet bouwen voor toekomstige leegstand.

Netto instroom

De cijfers en gesprekken met partners bevestigen weliswaar het bestaande beeld dat er in veel gemeenten een netto instroom is, maar leveren nog onvoldoende inzicht in het type verhuizers (gezinnen, studenten) en in de beweegredenen van de instromers. Wat is hun drijfveer? Zoeken ze rust en ruimte, of vooral betaalbaarheid? Wat voor type huis zoeken ze, gaan ze terug naar hun roots, of zijn ze hier tijdelijk? Deze kennis over de aantrekkingskracht is nodig zodat overheden en andere partijen hier goed op in kunnen spelen.

Aanleiding genoeg voor een vervolgonderzoek in het voorjaar van 2019. De provincie Gelderland gaat daarin optrekken met het Rijk, provincie Overijssel en de grotere gemeenten. Doel is om samen meer inzicht te krijgen in hoe deze stroom precies is opgebouwd en de kansen en vraagstukken die dat met zich meebrengt. De provincie streeft naar een integrale benadering door het onderzoek naar de woonbehoefte te verbinden aan de automatisch optredende mobiliteitsbehoefte, de vragen rond duurzaamheid, natuur, voorzieningen en de kansen voor de economie.

De resultaten van de eerste verkenning ‘Wonen in Balans’ vindt u hier.