Foto: Beeld door Provincie Zuid-Holland

Zuid-Hollandse 55-plussers willen verhuizen, maar kunnen niet

Zo’n 35.000 Zuid-Hollandse 55-plussers willen het liefst doorstromen naar een appartement, maar het beperkte aanbod maakt dat ze in hun eengezinswoning blijven zitten. Ontwikkelaars en gemeenten zetten vooral in op de nieuwbouw van eengezinswoningen. Dat is een type woning waar er al veel van zijn in Zuid-Holland, maar die 'bezet' worden gehouden door de oudere woonconsument.

Dat blijkt uit De Grote Omgevingstest Zuid-Holland, een representatieve enquête onder 50.000 inwoners van Zuid-Holland naar woonwensen. Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van onderzoeksbureau Springco, de provincie Zuid-Holland, 3 regio’s, 41 Zuid-Hollandse gemeenten, 42 corporaties en 10 vastgoedpartijen. 

Empty-nesters

Veel ouderen willen graag in hun eengezinswoning blijven wonen als de kinderen het huis uit zijn. Maar een groep van ongeveer 35% van deze zogeheten empty-nesters - leeftijd 55-75 jaar, zonder kinderen - heeft op korte termijn wél een verhuiswens. Op dit moment worden zo’n 100.000 rijtjeshuizen in woonwijken bewoond door deze groep. Uit het onderzoek blijkt dat 7.000 van deze empty-nesters graag een appartement in een stadswijk zou willen, 18.000 een appartement in hun huidige woonwijk en 10.000 een appartement of huis in het dorp of op het platteland.

'Belangrijk signaal'

Gedeputeerde Adri Bom-Lemstra noemt de uitkomsten een belangrijk signaal: “Zeker als we kijken naar de demografische ontwikkeling. Deze groep wordt steeds groter. Door nu meer in te zetten op woningbouw voor empty-nesters, ontstaat er een voorraad die beter is afgestemd op de toekomstige vraag. En die vraag is: minder woonwijken met eengezinswoningen. Een bijkomend voordeel is dat we voor appartementen ook minder ruimte nodig hebben.”

Woonkwaliteit

Een andere bevinding uit het onderzoek is dat de populariteit van de standaard woonwijken afneemt. Een groot deel van de hedendaagse woonconsumenten had liever gewoond in een echte stadswijk of juist in een dorpse of landschappelijke omgeving, dan in de suburbane woonwijk waarin zij nu wonen. Dit geldt ook voor veel empty-nesters, huishoudens in een grote woning van wie de kinderen inmiddels het huis verlaten hebben.

Het onderzoek De Grote Omgevingstest Zuid-Holland vindt u hier
De app van Stadszaken is gratis te downloaden via de Google Play Store en de App Store van Apple. Met de app heb je nieuws, opiniestukken en achtergrondverhalen over de fysieke inrichting van Nederland in een vloek en een zucht op het scherm van je smartphone of tablet. Een must-have voor de RO-professional en de liefhebbers van stedelijke en ruimtelijke trends.
Dit bericht delen via:

Gerelateerde artikelen