De besturen van beide stichtingen zijn dit recent met elkaar overeengekomen. Met de fusie willen Entente Florale en Operatie Steenbreek hun boodschap onder één noemer uitdragen en onder de aandracht brengen. Het uitgangspunt van deze boodschap: groen is de motor is voor een duurzame leefomgeving. Met daaraan gekoppeld het streven naar een goede toepassing van groen, zowel in de private als in de publieke ruimte en het vergroten van de betrokkenheid van de bewoners en bedrijfsleven daarbij.

De activiteiten die voorheen door beide stichtingen werden uitgevoerd, worden door de nieuwe stichting voortgezet. Dit betekent dat de nieuwe organisatie zowel de private als publieke ruimte gaat bestrijken met haar activiteiten. Met de huidige en nieuwe partners ontwikkelt Stichting Steenbreek in de komende tijd nieuwe activiteiten.

Bestuur

Om de overgang voorspoedig te laten verlopen en om er voor te zorgen dat de opgedane ervaringen, netwerken en kennis aan boord blijven, wordt er een nieuw bestuur gevormd. In dit nieuwe bestuur, dat zal bestaan uit een Dagelijks Bestuur en Algemeen Bestuur, nemen personen van onder andere Entente Florale en Operatie Steenbreek zitting. Daarnaast wordt het bestuur aangevuld met een aantal nieuwe personen. De huidige secretaris Roel van Dijk blijft als algemeen secretaris betrokken als verantwoordelijke voor de uitvoering.

Mediapartner Elba-REC

Om meer publiciteit te genereren in het brede werkveld van de openbare ruimte, werkt Stichting Steenbreek vanaf dit jaar nauw samen met uitgeverij Elba-REC. Via de communicatiekanalen van Elba-REC worden de activiteiten van Steenbreek breed voor het voetlicht gebracht. Juist ook in de niet groene sectoren.