De pilot is een initiatief van diverse bedrijven, Hanzehogeschool Groningen, provincie Drenthe en de gemeente Hoogeveen. De partijen doen komend jaar onderzoek naar technologie voor een warmtevoorziening op waterstof voor de nieuwbouwwoningen in de wijk. De start van de bouw van deze woningen staat begin 2020 gepland.

Bestaande woonwijken

De warmtevoorziening in Nijstad-Oost wordt ingericht op basis van een op waterstof gestookte Cv-ketel. De blauwdruk voor de ontwikkelde technologie moet vertaalbaar zijn naar bestaande woonwijken in de rest van Nederland. Het project levert daarmee een belangrijke bijdrage aan de energietransitie in Nederland als het gaat om aardgasloos bouwen, zo stellen de initiatiefnemers. Bijvoorbeeld in de wijk Erflanden, ook in Hoogeveen. Daar wordt gekeken of via het bestaande aardgasnetwerk de 1.100 woningen gefaseerd op waterstof kunnen gaan draaien.

Terugdringen CO2-uitstoot

De subsidieregeling Waterstof is onderdeel van de Topsector Energiesubsidie van het ministerie van Economische Zaken. Jaarlijks wordt € 100 miljoen subsidie verleend aan projecten en onderzoek op het gebied van projecten die de CO2-uitstoot terugdringen.

Het waterstofproject is een samenwerking tussen Stork Nederland BV, Nederlandse Gasunie NV, GasTerra BV, Nederlandse Aardolie Maatschappij N.V., Bekaert Combustion Technology BV, N-TRA BV (onderdeel netwerkbedrijf RENDO), Instituut Fysieke Veiligheid (IFV), Cogas Innovatie & Ontwikkeling B.V, Nedstack B., JP-Energiesystemen B.V, Hanze University of Applied Sciences, Provincie Drenthe, Stichting New Energy, Visser & Smit Hanab Distributie B.V, Green Planet Pesse B.V, DNV-GL Netherlands B.V., Arcadis Nederland B.V, BAM Infra Energie & Water B.V, Haskoning BV, DHV Nederland B.V, Enexis Netbeheer B.V en Liander N.V en gemeente Hoogeveen.