Dat schrijft minister Kajsa Ollongren van Binenlandse Zaken in een brief aan de Tweede Kamer. Warmte en koude die anders verloren zouden gaan, en waarvoor geen extra brandstofverbruik nodig is, leveren in de nieuwe BENG-eisen extra punten op.

BENG

In 2020 vervangt BENG de bestaande EPC-normen voor nieuwbouwhuizen. Woningen moeten dan gaan voldoen aan nieuwe eisen op het gebied van energiezuinigheid (eis 1), het maximaal aandeel fossiele energie (eis 2) en het minimale aandeel van hernieuwbare energie in het verbruik (eis 3).

Ollongren wijst in de brief op de hernieuwde EU-richtlijn voor hernieuwbare energie RED, die vlak voor de kerst in werking trad. Deze herziening maakt het mogelijk om restwarmte en -koude mee te tellen in de minimumeis voor het aandeel hernieuwbare energie.

Verduurzaming

‘Omdat restwarmte en -koude een belangrijke rol kan spelen in de verduurzaming van de gebouwde omgeving zal ik vooruitlopend op de implementatie van de herziening van de RED restwarmte en -koude alvast gaan waarderen in de BENG-3-eis’,schrijft de minister. ‘Dit houdt in dat restwarmte en -koude die anders zou worden geloosd en waarvoor geen extra brandstofinzet nodig is, zoals overtollige warmte uit datacenters of de industrie, mag worden gebruikt als invulling van de BENG-3-eis.’

Aftapwarmte uit warmtekrachtkoppelingsinstallaties zal niet gaan meetellen restwarmte, maar – afhankelijk van de energiebron – als fossiele of hernieuwbare energie. Dit betekent dat alleen aftapwarmte uit warmtekrachtkoppelingsinstallaties op biomassa of biogas extra punten krijgt.

Restwarmte uit datacenters

Met de waardering in de BENG-eisen wordt het aantrekkelijk om woningen te gaan verwarmen met bijvoorbeeld restwarmte uit datacenters. In november vorig jaar stemde de Tweede Kamer al voor een motie om dit mogelijk te maken. Een aanzienlijk deel van de beschikbare datacenter restwarmte behoort tot het ‘ economisch rendabel potentieel’, omdat commerciële datacenters vaak in de buurt staan van de gebouwde omgeving. Uit een analyse van Berenschot en IF Technology, blijkt dat benutting van de restwarmte van deze datacenters kan leiden tot een totale potentiële CO2-reductie van 410 kton.