Dat blijkt uit de gebiedsagenda’s voor de ontwikkeling van het hart van Den Haag die wethouder Boudewijn Revis (Stadsontwikkeling & Wonen) dinsdag heeft gepresenteerd. De gebiedsagenda’s geven de ambitie van het college weer voor circa 10.000 woningen en duizenden nieuwe werkplekken voor bijvoorbeeld bedrijven, organisaties en kennisinstellingen. Die drie gebieden worden straks de Policy Campus Centraal, de ICT- Security Campus en de College Campus HS genoemd.

Beschikbare ruimte

‘We kunnen dit alleen doen als de beschikbare ruimte beter wordt benut en moeten dus de hoogte in’, zegt Revis in een persbericht. ‘Maar met de keuze voor bouwen in het Central Innovation District wordt de rest van de wijken in stad grotendeels met rust gelaten. Ook komt er geen nieuwe Vinexwijk.”

Rond de grote stations in Den Haag is volgens de gemeente nog veel te winnen: het zijn veelal onaantrekkelijke, versteende plekken in onze stad. “De combinatie van aantrekkelijke hoogbouw, dichtbij het station en veel groen zorgt ervoor dat hier straks met plezier wordt gewoond, gewerkt en geleefd,” aldus de wethouder. De Haagse aanpak moet kaders bieden voor investeerders en bouwers. Als hun plannen binnen deze kaders passen, werkt de gemeente voortvarend mee, zo meldt de gemeente.

Wat zijn de plannen?

Policy Campus Centraal – 1.000 tot 2.500 woningen

Het gebied rondom Den Haag Centraal onderscheidt zich een unieke mix van Rijksoverheid, op bestuur en beleid gericht universitair onderwijs & kennisinstellingen, verblijfsvoorzieningen en woningen. Dit gebied wordt de Policy Campus Centraal. De Utrechtsebaan wordt overkluisd en daarmee vergroend. Dat biedt ruimte aan woningen op de Vrijheidsplaats. Als de Koninklijke Bibliotheek een nieuwe bestemming krijgt, biedt dat kansen voor herontwikkeling. De Haagse loper, die nu van stadhuis naar station loopt, wordt helemaal doorgetrokken naar de Vrijheidsplaats. De extra hoogtebebouwing rond het Centraal Station, zoals New Babylon, het Anna van Buerenplein en de torens op het KJ Plein, wordt verder voortgezet. Daarnaast gaat het Koninklijk Conservatorium naar het Onderwijs- & Cultuurcomplex aan het Spui. De conservatorium-locatie komt dus vrij en wordt na 2021 herontwikkeld. Voor de Bellevue komt een integraal plan.

ICT Security Campus – 1.200 tot 2.000 woningen

Rond Station Den Haag Laan van NOI domineren de ICT-Tech- en (cyber-)security bedrijven. Het wordt in de toekomst de ICT-Security Campus. Het gebied om het station wordt nu grotendeels gebruikt voor kantoren en is nog deels onbebouwd. Het oude gebouw van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wordt herontwikkeld en de omgeving wordt omgevormd tot een nieuw stationsplein. Aan de Voorburgzijde van het station worden op de onbebouwde strook aan de Van Alphenstraat woningen, groen- en speelvoorzieningen toegevoegd. De ontwikkeling van dit gebied vindt plaats in goed overleg met de gemeente Leidschendam-Voorburg.

College Campus HS – 5.000 tot 7.000 woningen

Het gebied rondom station Den Haag Hollands Spoor met de Haagse Hogeschool en het Mondriaancollege moet ruimte gaan bieden voor starters, studenten en ondernemers. Het station Hollands Spoor krijgt twee gezichten: naast de bestaande entree wordt de entree bij de Haagse Hogeschool het tweede gezicht. Bij de Laakpoort en Vlietpoort zijn plannen om een combinatie van sociale huurwoningen, kleinschalige bedrijfsruimtes en andere huur- en koopwoningen te ontwikkelen. Voor de Verheeskade rond de Praxis en Shurgard wordt een visie ontwikkeld die vier torens bevat. Dat geldt ook voor Verheeskade 25, rondom kantoorpand ’t Schip, daar wordt verkend of daar ook vier woontorens kunnen worden geplaatst. De Verheeskade wordt daarbij direct aangepakt tot een aantrekkelijke groene kade.