Het geld maakt deel uit van de maandag ondertekende Regio Deal, de overeenkomst tussen zeven ministeries en de gemeente om de sociale en economische ontwikkeling in Rotterdam-Zuid te versnellen. In een toelichting per brief aan de Tweede Kamer heeft coördinerend minister Carola Schouten van Landbouw het over 'een extra impuls om de huidige generaties bewoners perspectief te geven'.

Hardnekkige problemen

Voor de periode tot en met 2021 komt in totaal €260 mln extra beschikbaar, waarvan het Rijk en de stad Rotterdam elk de helft op tafel leggen. Sinds 2011 is er met het Nationaal Programma Rotterdam Zuid (NPRZ) al speciale aandacht voor de wijken in het gebied ten zuiden van de Nieuwe Maas.

Het gebied met 200.000 inwoners, bijna een derde van het totaal inwoners van Rotterdam, kampt met hardnekkige onderwijsachterstanden en relatief hoge werkloosheid. De problemen concentreren zich in zeven zogeheten focuswijken: Feijenoord, Afrikaanderwijk, Bloemhof, Hillesluis, Oud-Charlois, Carnisse en Tarwewijk.

De aanpak van de slechte particuliere woningen in de zeven wijken is volgens de zeven betrokken ministeries en de gemeente Rotterdam noodzakelijk. Bewoners met een betere opleiding en met werk verlaten de wijken omdat zij niet aan geschikte woningen kunnen komen. Daardoor blijft Rotterdam-Zuid in hun visie een achterstandswijk.

Marco Pastors, directeur van NPRZ, is verheugd over het extra geld voor de woningaanpak. 'Dit stond al lang op onze verlanglijst', zegt hij in een reactie in het FD. Het was volgens hem de 'missing link' in het verbeteringsprogramma voor het gebied. 'Vaak hebben eigenaren onvoldoende geld. Wij dekken hiermee het verlies af.'

Opstapbanen

In sommige wijken is 75% van de bevolking van niet-Nederlandse afkomst. Een derde van de jongeren groeit op in armoede. Van de beroepsbevolking heeft 18% een ww- of bijstandsuitkering. Dat zijn ook voor grootstedelijke begrippen hoge percentages.

Bijna de helft van het maximale aanvullende bedrag van €260 mln wordt besteed aan de aanpak van de woningvoorraad in de zeven focuswijken. De rest van het geld gaat naar verbetering van het onderwijs (maximaal €88 mln), vermindering van het aantal mensen in de bijstand (€48 mln) en meer culturele voorzieningen (€4 mln).

De extra inspanningen moeten ertoe leiden dat er eind 2022 in Rotterdam-Zuid drieduizend mensen minder een bijstandsuitkering hebben. Nu zijn dat er in totaal 15.200. Om dit te bereiken worden verschillende wegen bewandeld. Zo moeten er zogenoemde opstapbanen komen, met name in de sectoren haven, techniek en bouw en in de zorg.

Onteigenen

Er komt een meerjarig investeringsprogramma voor niet alleen sloop en nieuwbouw van woningen, maar ook voor het samenvoegen van woningen en voor kluswoningen. Daarnaast wordt er ook geïnvesteerd in de woonomgeving, zoals buitenruimte, winkelstraten en voorzieningen.

Om de aanpak van de particuliere woningvoorraad mogelijk te maken wordt gekeken naar eventuele vereenvoudiging van de Onteigeningswet. Dat moet leiden tot kortere en goedkopere juridische procedures.

Verder wordt er nagedacht over maatregelen om speculatie met woningen in Rotterdam-Zuid te voorkomen. Bijvoorbeeld door een zelfbewoningsplicht in te voeren voor nieuwe kopers in het gebied.

Bron: FD