Gedurende 2018 hebben ontwerpteams, gemeenten en een groot netwerk aan betrokken experts gewerkt aan integrale ontwerpen voor vijf testlocaties van 1 kilometer bij 1 kilometer in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Eindhoven. Centrale vraag: Hoe kunnen de grote transities waar we als maatschappij voor staan, meehelpen om aantrekkelijke en toekomstbestendige stedelijk milieus te creëren?

Integrale oplossingen

De studie is een gezamenlijk initiatief van BNA Onderzoek, de TU Delft, Vereniging Deltametropool, de gemeenten Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Eindhoven, de Directoraten-generaal Mobiliteit, Ruimte en Water en Rijkswaterstaat van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en het ministerie van BZK. Tijdens een feestelijke slotmanifestatie op 30 november presenteerden zij de uitkomsten.

Voor vijf stedelijke transformatiegebieden hebben telkens twee multidisciplinaire teams ontwerpend onderzoek gedaan naar integrale oplossingen voor de gestelde opgaven. Welke oplossingsrichting zien zij? Hoe verhoudt de stad van de toekomst zich tot innovaties op gebied van vervoer, circulaire economie en andere systeem- en netwerkinnovaties? Hoe zal de stad van de toekomst er dadelijk uit kunnen zien? En: welke aanbevelingen kunnen zij meegeven aan eenieder die nu en in de toekomst werkt aan onze steden?

Wat opvalt is dat de uitgangspunten zijn veranderd ten opzichte van pakweg vijf jaar geleden: de bestaande stad staat centraal, de positie van de auto is veranderd, en het is evident dat de klimaatverandering tot handelen dwingt.

Projectleider Jutta Hinterleitner: ‘De ontwikkelingen met betrekking tot energietransitie, mobiliteit, het klimaat en circulariteit gaan zo snel, dat het noodzakelijk is om nu concreet aan de slag te gaan met de stad van de toekomst.’

Concrete stappen

Mark Frequin, Directeur-Generaal Bereikbaarheid bij het Ministerie van IenW: ‘Het is een vruchtbaar samenwerkingsproject geworden, waarin met veel passie en energie is samengewerkt tussen publieke en private partijen, tussen beleid, kennis en praktijk. Er ligt nu een fraai repertoire aan ontwerpvisies en transitieoplossingen die we gezamenlijk kunnen oppakken. Vanuit een echt integrale samenwerking, weg van het koker- of sectordenken. Het is de hoogste tijd voor concrete stappen en werken aan systeem- en netwerkinnovaties. Anders halen we Parijs niet en krijgen we niet de steden van de toekomst die we willen.’