Dat schrijft wethouder Barbara Kathmann van Economie, Wijken en Kleine Kernen in een brief aan de gemeenteraad. Het college heeft vier gebieden aangewezen als proefgebieden: Feijenoord, Oude Noorden, Crooswijk en Charlois.

Toekomstbestendigheid winkelgebieden

Het plan volgt op een onderzoek van de gemeente naar de toekomstbestendigheid van winkelgebieden in de stad. De pilotgebieden kenmerken zich door een groot aantal leegstaande winkelpanden. Transformatie naar een ander gebruiksdoel ligt daardoor voor de hand, stelt de gemeente.

Wethouder Kathmann: ‘Transformatie van leegstaande winkelpanden in niet-winkelgebieden heeft een enorme impact op de leefbaarheid van een wijk. Samen met eigenaren, ontwikkelaars en ondernemers houden we op deze manier aantrekkelijke wijken om te wonen, werken en winkelen. Wij willen op deze manier samen met hen negentig winkeltransformaties gaan realiseren.’

Vastgoedeigenaren

De gemeente heeft voor de pilots transformatiemanagers aangesteld. Zij gaan met de vastgoedeigenaren in gesprek over hun leegstaande vastgoed. Als een vastgoedeigenaar of een ontwikkelende partij bereid is om mee te werken, helpt de gemeente hen bij het vergunningentraject.

Ook kunnen eigenaren een beroep doen op een expertpool van de gemeente. Vaak ontbreekt het bij kleine vastgoedeigenaren aan kennis over bijvoorbeeld de wet- en regelgeving, waardoor zij niet optimaal de transformatiekansen benutten. Kathmann: ‘De pilot moet inzicht geven in welke maatregelen succesvol zijn. Daarna gaan we onderzoeken of het wenselijk is om aan de succesvolle maatregelen stadsbreed een vervolg te geven.’

Regie

Rotterdam werkt al langer aan transformaties van leegstaande winkels, vooral wanneer marktpartijen zelf het initiatief nemen. Uit een evaluatie van die aanpak bleek dat het belangrijk is dat de gemeente hierin de regie neemt, meldt de gemeente in een persbericht. Daarbij zet ze in op het gegroepeerd transformeren van panden, in plaats van een aanpak waarbij individuele panden verspreid door de stad worden aangepakt.