De Volkskrant meldt dat de gemeenten bereid zijn grond te kopen van huizenbezitters. De opbrengst kunnen de huiseigenaren dan investeren in een warmtepomp, isolatie of andere verduurzamingsmaatregelen. De huiseigenaar huurt de grond vervolgens terug van de gemeente tot de lening is afbetaald. Daarna is hij weer eigenaar van de grond onder zijn woning. In ieder geval de gemeenten Leeuwarden, Haarlemmermeer, Arnhem en Nijmegen zouden van plan zijn te experimenteren met deze nieuwe vorm van financiering.

Klimaatakkoord

Gebouwgebonden financiering is al langer onderwerp van discussie. Zo werd het in de hoofdlijnen van het Klimaatakkoord gepresenteerd als een van de oplossingen voor verduurzaming van particuliere woningen. In een reactie stelde minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat echter dat gebouwgebonden financiering ‘fiscaal niet inpasbaar’ is.

Daarmee legde Wiebes de bal terug bij de klimaattafels. Daar ligt nu het idee voor om het dan via tijdelijke erfpacht te regelen. Deze vorm van financiering is een stuk laagdrempeliger. Zo is er geen wetswijziging nodig. Ook kunnen gemeenten de financiering aanbieden zonder toestemming van toezichthouder AFM.

Motie verworpen

Volgens de Volkskrant staat de Bank Nederlandse Gemeenten positief tegenover de tijdelijke erfpacht. Maar de plannen krijgen niet overal de handen op elkaar. Tegen de Volkskrant noemt de Nederlandse Vereniging van Banken de regeling een ‘uiterst complex paardenmiddel’.

Ook een meerderheid in de Tweede Kamer bleek eerder deze week niet bereid tijdelijke erfpacht te promoten. De Kamer verwierp een motie van de Partij voor de Dieren waarin de regering werd opgeroepen de plannen van Leeuwarden, Haarlemmermeer, Arnhem en Nijmegen ook bij andere gemeenten onder de aandacht te brengen.