De winnaars ontvingen de ABN AMRO Circular Economy Awards uit handen van Petran van Heel, sector banker Bouw|Vastgoed bij ABN AMRO. Andere kanshebbers op de award waren Industriepark Kleefse Waard in Arnhem en bedrijventerrein C-mill in Heerlen (categorie werklocatie) en de gemeenten Haarlemmermeer en Ooststellingwerf (categorie regio).

Circulaire ambities

De ABN AMRO Circular Economy Awards worden voor het tweede jaar georganiseerd. Doel is een pluim te geven aan werklocaties en regio’s die het beste uitvoering geven aan circulaire ambities en nadrukkelijk ook de samenleving betrekken, met inbegrip van het bedrijfsleven. Vorig jaar gingen de awards naar de Eindhovense coöperatie Plug-In City en de Verenging Circulair Friesland.

De winnaars kwamen tot stand via een online publieksstemming waar ruim 1.750 mensen aan hebben deelgenomen en het deskundige oordeel van een vakjury onder leiding van lector Cees-Jan Pen (Fontys Hogescholen) en waarin verder Christiaan Kuipers (Urgenda), Guus Mulder (TNO), Gerard Roemers (Metabolic) en Bert Krikke (4thecity) zitting hebben. De jury selecteerde de drie werklocaties en de drie regio’s op basis van tien vooraf vastgestelde criteria: circulariteit in visie, circulariteit in organisatie, resultaat, interactie met de omgeving, shared facilities, energie, materialen, afval, biodiversiteit en welbevinden en gezondheid.

Kwaliteit

Juryvoorzitter Cees-Jan Pen was verrast door de kwaliteit van de inzendingen, wat voor hem bevestigt dat de circulaire economie steeds volwassener wordt. ‘Wat je steeds vaker ziet is dat circulariteit als positionering een aanjaagfunctie heeft voor een gebied. Iedereen wil meedoen aan de circulaire economie, terwijl het vijf jaar terug vooral kosten en gedoe was.’ In totaal deden er 22 regio’s en 21 werklocaties mee.

Werkspoorkwartier

Het winnende Werkspoorkwartier is een binnenstedelijk bedrijventerrein in de stad Utrecht dat afgelopen jaren is doorontwikkeld tot een creatief en circulair maakgebied. Door de groei van het aantal creatieve ondernemers in het gebied, de herontwikkeling van industrieel erfgoed en de toenemende maatschappelijke urgentie rondom duurzame stedelijke ontwikkeling is bottom-up een proces ontstaan waarmee ingezet wordt op de transformatie van Werkspoorkwartier tot creatief en circulair maakgebied.

Het Werkspoorkwartier werkt nauw samen met de gemeente en kennisinstellingen. Het Werkspoorkwartier is volgens de jury een initiatief dat de pioniersfase ruim voorbij is, en nog steeds vol circulaire ambities zit, wat leidt tot een lange-termijnwaardecreatie. De jury is bovendien erg te spreken over de wijze waarop het project de buurt bij haar activiteiten betrekt en zoveel mogelijk gebruik gemaakt van lokale materialen. En terechte winnaar, volgens de jury.

De jury wil ook nadrukkelijk een pluim geven aan de wijze waarop de twee andere finalisten Industriepark Kleefse Waard (Arnhem) en bedrijventerrein C-mill (Heerlen) uitvoering geven aan circulaire ambities. ‘Industriepark Kleefse Waard heeft een lange adem en er wordt echt gebiedsgericht gedacht en gewerkt. Circulariteit zit ‘m bovendien niet alleen in (hergebruik van) materialen en gebouwen, maar ook in de economie zelf.’ De jury noemt C-mill een bijzonder project dat een goed voorbeeld is van duurzame verstedelijking. Daarnaast kenmerkt C-mill zich door een sociaal programma.

Beste circulaire regio: Arnhem Nijmegen

Arnhem Nijmegen volgde Circulair Friesland op als beste circulaire regio. De regio Arnhem Nijmegen is bepaald geen nieuwkomer met twee steden die afgelopen periode los van elkaar in de belangstelling stonden rond duurzame thema's. ‘De regio Arnhem Nijmegen is een échte voorloper op het gebied van de circulaire economie. Verduurzaming lijkt de regio in het DNA te zitten’, oordeelt de jury. Inwoners lopen landelijk voorop met het scheiden van afval. Zo zijn inwoners van de regio Rijk van Nijmegen er in 2017 in geslaagd 72,3 procent van hun afval te scheiden voor hergebruik, dicht bij het doel om in 2020 tot 75 procent afval her te gebruiken.

Maar ook het bedrijfsleven doet mee. Afvalbedrijf ARN in Weurt start dit najaar met het recyclen van incontinentiemateriaal, waarmee ze een Nederlandse primeur heeft. Afvalbedrijf AVR in Duiven investeert in grootschalige CO2-afvang, die wordt gebruikt door tuinbouwbedrijven in Nextgarden in Lingewaard. Industriepark Kleefse Waard in Arnhem – finalist in de categorie werklocatie – zet de Grondstoffenbank op. De regio heeft een circulaire OV-aanbesteding gedaan en koopt duurzame energie samen in. Kortom: een voorbeeld dat andere regio’s mogen volgen, oordeelt de jury.

Goede dosis lef

De jury wil ook de andere finalisten in de categorie regio niet ongenoemd laten. ‘Gemeente Haarlemmermeer komt met concrete plannen, afkomstig van een duidelijke visie. Het is bijzonder hoe deze regio van gebouwniveau is overgeschakeld naar circulaire gebiedsontwikkeling. De gemeente Ooststellingwerf laat zien hoe met een goede dosis lef op gemeentelijk niveau veel kan worden bereikt met concrete resultaten, vooral op het gebied van biobased ontwikkelingen.’

ABN AMRO

ABN AMRO heeft zich als hoofdsponsor aan dit jaarlijkse evenement verbonden. ABN AMRO is al jaren actief om de verduurzaming van de gebouwde omgeving in Nederland te versnellen. Petran van Heel, sector banker Bouw|Vastgoed bij ABN AMRO: ‘Bouwen en de gebouwen zijn vanwege het energie- en grondstofgebruik verantwoordelijk voor een hoge CO2-uitstoot. Bestaande gebouwen lenen zich vaak uitstekend voor verduurzaming en passen binnen een categorie voor circulaire oplossingen. Hergebruik van bestaande grondstoffen is in principe beter dan alles weggooien en opnieuw beginnen. De afgelopen jaren hebben we honderdduizenden vierkante meters transformatie mogelijk gemaakt.’

‘De Circular Economy Awards maken zichtbaar hoe bedrijven en regio’s hieraan op succesvolle manier aan kunnen bijdragen, door gericht te kiezen voor circulaire materialen, energiezuinig werken, het delen van kennis en faciliteiten, het meewegen van gezondheid en ook het circulair inrichten van de eigen organisatie. Die voorlopers in de nieuwe economie ondersteunen we graag, dit zijn de toppers van morgen! We ondersteunen met kennis, financiering, verbinding en/of erkenning.’

Geschiedenis

Al sinds 2005 roept BT jaarlijks het beste bedrijventerrein van Nederland uit. Zo gingen Kennispark Twente, High Tech Campus Eindhoven, Bio Science Park, Industriepark Kleefse Waard en Energiepark Boekelermeer al met deze titel aan de haal. De verkiezing groeide uit tot een begrip in werklocatieland en levert jaarlijks veel publiciteit op. Maar de markt verandert. Gemeenten en regio’s richten zich de laatste jaren meer en meer op economisch duurzame ontwikkeling van de fysieke leefomgeving, een trend die BT van harte toejuicht met haar vakblad, events en de ABN AMRO Circular Economy Awards.