Met het openstellen van de ring kan verkeer zonder onderbrekingen om Parkstad Limburg heen rijden, van Nuth via Brunssum en Landgraaf naar Kerkrade. Het tracé van de Buitenring is 26 kilometer lang. Het aanleggen van de weg kostte 450 miljoen euro. Gedeputeerde Eric Geurts: ‘Tijdens de publieksmanifestatie op zondag 30 september heeft iedereen kunnen zien dat de Buitenring klaarligt voor gebruik. Nadat eind oktober de laatste stikstofmaatregel is genomen, willen we iedereen laten profiteren van deze nieuwe ringweg. De woonkernen worden hiermee ontlast en bedrijven en toeristische attracties zijn makkelijker te bereiken.’

Leisure Ring moet verleiden

De geleiderail ter hoogte van Schinveld en Brunssum is in de middenberm over een lengte van een kilometer (in beide richtingen) voorzien van lichtgevende patronen die in kleur en intensiteit kunnen veranderen. Dit is onderdeel van een pilot die Heijmans uitvoert in opdracht van Provincie Limburg, IBA Parkstad en Stadregio Parkstad Limburg. Een tweede pilot is het markeren van de plek waar de weg de Roode Beek kruist, waarmee extra nadruk op het natuurlijke landschap wordt gelegd. Voor de twee pilots hebben Stadsregio Parkstad Limburg, IBA Parkstad en de Provincie Limburg gezamenlijk circa 650.000 euro vrijgemaakt. Gedurende de komende twee jaar zal worden gemonitord wat het effect van de pilots is op langsrijdend verkeer en op lokale flora en fauna. 

De twee pilots passen binnen een overkoepeld doel. Over de weg rijden moet namelijk een beleving worden. De Buitenring wordt straks een Leisure Ring. Het idee achter de Leisure Ring is om de Buitenring Parkstad Limburg nog een extra functie mee te geven: over de weg rijden de weggebruikers nieuwsgierig maken naar het attractieve achterliggende landschap en de aangrenzende toeristische attracties en hen verleiden om deze te bezoeken. Daartoe wordt de weg zelf gebruikt en worden langs de weg bijzondere verwijzingen naar omgeving en attracties gemaakt. Zo staan langs de gehele route 35 kunstwerken verspreid, die volgens ontwerpers IPV Delft 'aansluiten bij de identiteit van Buitenring Parkstad Limburg, geïnspireerd op het stoere Limburgse landschap.'

Ramon Lucassen, wethouder in Landgraaf: 'De Leisurering laat trots zien hoeveel de Stadsregio Parkstad te bieden heeft. Om te beginnen wordt de weg zelf een toeristisch visitekaartje. Door verschillende innovatieve inrichtingselementen wordt de weg een -uiteraard verkeersveilige- attractie. De twee pilots waaraan vanaf dit najaar wordt gewerkt, laten voorbeelden zien van die inrichting. We hopen in de loop van 2019 te kunnen constateren dat we op de goede weg zitten'

Tekst loopt door onder afbeelding
Het verloop van de Buitenring

Het verloop van de weg. Beeld: Parkstad Limburg

Snelst groeiende toeristische bestemming

Gedeputeerde Geurts: 'Parkstad ontving in 2016 de Tourism For Tomorrow Award. Verdiend vind ik, want Parkstad is de snelst groeiende toeristische bestemming van Nederland. In vijftien jaar gegroeid van nul naar 368 miljoen euro toeristische omzet! Dat is een prestatie waar we trots op mogen zijn. Ik vind het geweldig dat de Buitenring ook een bijdrage levert aan de toekomst van het toerisme. Niet alleen door de betere en snellere verbindingen met binnen- en buitenland, maar ook nog eens als Leisurering. Ik ben ervan overtuigd dat de bijzondere inrichting van de weg toeristen bijblijft en dat ze daardoor ook verleid worden om te gaan genieten van Parkstad.”

Directeur IBA-Parkstad, Kelly Regterschot: 'De pilots die wij nu realiseren laten zien dat de Buitenring meer kan zijn dan alleen een goede verbinding aan de oostzijde van Parkstad Limburg. Ik ben ervan overtuigd dat de toeristische- en andere bedrijven die door de Leisurering ontsloten worden sterk gaan profiteren van de weg. Ik hoop dat deze bedrijven door de pilots worden uitgedaagd om mee te doen. Dat kan bijvoorbeeld door zich aan de Leisurering te tonen met bijzondere elementen, zoals GaiaZoo dat heeft gedaan”.