In totaal gingen 9 woningbouwprojecten de challenge aan om hun project in 100 dagen te brengen naar een concreet woningbouwplan met zicht op realisatie. Tijdens de platformbijeenkomst Actie Agenda Woningmarkt presenteerden zij in 100 seconden hun resultaat aan een publiek van gemeenten, beleggers, corporaties en ontwikkelaars. Het publiek verkoos het project “differentiëren en verdichten in Overvecht” tot winnaar. In dit project gaan woningbouwcorporatie Mitros en ontwikkelaar BPD een intensieve samenwerking aan om stadsbrede uitruil van sociale huur te realiseren en ook duurdere woningbouwtypen toe te voegen. Per saldo komen er meer woningen bij. Een vakjury wees het initiatief van corporatie Groenwest en ontwikkelende bouwer BAM aan als winnaar. Hier is het plan om 265 woningen (met name sociale huur) te realiseren op de locatie van het voormalige FNV kantoor in Woerden. Zij hebben hun 100 dagen doel behaald: een positief bestuurlijk besluit van de gemeente Woerden met een haalbaar plan en daarmee concreet zicht op de realisatie van het project bereikt.

Gedeputeerde Van den Berg constateert veel energie bij alle partijen om de knelpunten op de woningmarkt gezamenlijk aan te pakken. Hij is blij met de resultaten van de challenge en met de initiatieven die in de markt ontstaan: “Hoopgevend dat beleggers uitspreken dat zij afspraken willen maken over het realiseren van kwalitatief goede middeldure huurwoningen.” Beleggers lieten tijdens de bijeenkomst zien waarover zij bereid zijn afspraken te maken met gemeenten bij de start van nieuwe woningbouwprojecten. Ze willen er zo aan bijdragen dat de woningen ook langdurig betaalbaar en beschikbaar blijven voor de doelgroepen die hier het meest om verlegen zitten. Van den Berg pleit er daarnaast voor woningbouwcorporaties tijdelijk meer ruimte te geven om op korte termijn middeldure huurwoningen te realiseren.

Urgentie om te bouwen wordt door alle partijen gevoeld. In 2017 werden bijna 8500 woningen in nieuwbouw en door transformatie van bestaande panden toegevoegd, een nieuw record voor de provincie Utrecht. In 2018 staat de teller per eind augustus op ruim 4100 woningen. Of de ambitie die partijen begin 2018 vast hebben gelegd in de Actie Agenda Woningmarkt om jaarlijks 7000 woningen te bouwen wordt behaald, wordt dit jaar spannend. Partijen constateerden op 18 oktober tijdens de Platformbijeenkomst wel dat dit niet vanzelf gaat en dat ze de komende jaren extra gas moeten geven.