De NVM waarschuwde de politiek onlangs dat aanbod aan koopwoningen vér achter blijft bij de vraag. In 2016 en 2017 kwamen er telkens circa 100.000 nieuwe inwoners bij. Viervijfde van die groei bestaat uit immigranten, voor een belangrijk deel volwassen starters op de Nederlandse woningmarkt. Intussen blijft de instroom van nieuwe migranten hoog en groeit de bevolking – grotendeels als gevolg hiervan – stug door. Alleen al in de eerste acht maanden van 2018 kwamen er in Nederland bijna 60.000 nieuwe inwoners bij. Bijna 50.000 daarvan vanwege immigratie. Ook dit kalenderjaar zal eindigen met een aanwas van 90.000 a 100.000 inwoners. Twee-en-een-half jaar nadat de 17 miljoenste inwoner werd geteld, wonen er een kwart miljoen meer mensen in het land.

Regionale concentratie bevolking zet door, woningvraag klontert

Ondanks die aanhoudende bevolkingsgroei zit een groot deel van de gemeenten op krimpkoers. In 2017 had een kwart van alle gemeenten dalende inwoneraantallen. In totaal ging het om 91 gemeenten, met name te vinden in grote delen van de drie noordelijke provincies, Limburg, Zeeland en de Achterhoek. Daarbinnen zijn het vooral de kleine dorpen die inwoners verliezen. Anderzijds, in een stad als Groningen en omliggende plaatsen groeide de bevolking wel. De 91 krimpgemeenten van 2017 verloren gezamenlijk ongeveer 7,5 duizend inwoners. De 297 groeigemeenten kregen er gezamenlijk 108,5 duizend inwoners bij, meer dan de nationale groei (bron: CBS).

De aanhoudende groei concentreert zich bovendien vooral in grotere steden in de Randstad, met Amsterdam aan top. Amsterdam alleen al was in 2017 goed voor een aanwas van bijna 12.000 inwoners. Ook Den Haag, Rotterdam, Utrecht en Almere stonden in de top 5. Dat maakt dat vooral enkele provincies het grootste deel van de aanwas opvangen. Geen wonder dat ook de woningprijzen en woning schaarste zich regionaal concentreren. Waar eindigt dit?

Amsterdammer zoekt heil steeds verder

Al lange tijd zie je dat Amsterdammers hun heil zoeken in de regio. Maar ook daar lijkt de rek langzamerhand uit te zijn. Uit de nieuwe NVM-cijfers wordt duidelijk dat in de afgelopen maanden Amsterdammers die de stad hebben verlaten steeds verder weg zijn verhuisd. De metropoolregio blijft interessant maar ook andere plekken komen in zicht.

Uit bovenstaande interactieve kaart op de site van RTL4 blijkt dat Rotterdam, Utrecht, Den Bosch, Amersfoort en Maastricht de snelstgroeiende zoekopdrachten zijn.

De nieuwste cijfers van Funda over zoekgedrag bevestigen dit beeld. Actueel zoekgedrag geeft bovendien een indicatie van komende regionale ontwikkelingen. Amsterdammers die actueel een koopwoning zoeken, oriënteren zich namelijk meer dan voorheen op andere plaatsen. Daarbij kijken ze niet alleen naar direct aangrenzende gemeenten, maar juist ook naar verder afgelegen plaatsen. Toppers in relatieve stijging zijn daarbij grotere steden als Utrecht, Rotterdam, Den Haag en Amersfoort. Eigenlijk de steden die al tot de Randstad gerekend worden. In het zoekgedrag worden nu ook Dordrecht, Schiedam, Den Bosch, Eindhoven en Zuidwest Friesland populairder (bron: funda).

Het lijkt er op dat de Randstad uitbreidt tot in Brabant. Het zoekgedrag bevestigt nog eens dat de bevolking zich blijft concentreren in enkele provincies. De randen van het land doen daarbij nauwelijks mee. Woningzoekenden willen nog steeds in een stad wonen die goed bereikbaar is en waar banen zijn. Eindhoven had vorig jaar bijvoorbeeld de sterkste economische groei van Nederland. De Randstedelijke 'banaan’ wordt in zoekgedrag een ‘ruit’. Dat is dan meteen een antwoord op de vraag waar er vooral gebouwd moet worden.

Lees meer Stadszaken-columns van Jan Latten