Dat heeft de jury van de ABN AMRO Circular Economy Awards vandaag bekend gemaakt.

De winnaar in elke categorie wordt bepaald via stemming. Stemmen kan nu en hier

De ABN AMRO Circular Economy Awards worden voor het tweede jaar georganiseerd. Doel is een pluim te geven aan werklocaties en regio’s die het beste uitvoering geven aan circulaire ambities en nadrukkelijk ook de samenleving betrekken, met inbegrip van het bedrijfsleven. De ABN AMRO Circular Economy Awards wordt uitgereikt op donderdag 8 november op het BT Event in de Broodfabriek in Rijswijk.

De vakjury bestaant uit lector Cees-Jan Pen (Fontys Hogescholen, voorzitter), Christiaan Kuipers (Urgenda), Guus Mulder (TNO), Gerard Roemers (Metabolic) en Bert Krikke (4thecity). Zij selecteerden de drie werklocaties en de drie regio’s op basis van 10 vooraf vastgestelde criteria: circulariteit in visie, circulariteit in organisatie, resultaat, interactie met de omgeving, shared facilities, energie, materialen, afval, biodiversiteit en welbevinden en gezondheid. In totaal maakten 22 regio’s en 21 werklocaties kans op een plek in de finale.

Beste circulaire werklocatie

De genomineerden in de categorie 'circulaire werklocatie' zijn allemaal verschillend. Industriepark Kleefse Waard in Arnhem kenmerkt zich door een consistente focus op circulaire principes, zowel fysiek als qua economische activiteit die plaatsvindt in het gebied. Bedrijventerrein C-mill in Heerlen is een voorbeeld van duurzame verstedelijking in een krimpgebied en zet in op de community van haar gebruikers. Het Werkspoorkwartier in Utrecht is een creatief en circulair maakgebied dat zich ontwikkelt als aantrekkelijk vestigingsgebied. 

De uitgebreide jurybeschrijving per nominatie en de inzendingen zelf leest u hier in dit stemformulier.

Jury-voorzitter Pen benadrukt dat circulariteit een hoge mate van organisatie vereist. Goed parkmanagement is op een bedrijventerrein daarom eigenlijk onmisbaar. Pen: ‘Je moet wel en humuslaag hebben waar je op kunt bouwen. Hij wijst op de winnende locatie van vorig jaar, Plug-In-City, waar met hoge mate van organisatiegraad door kunstenaars en ondernemers een circulaire ambitie wordt verwezenlijkt. Net als bij Plug-In-City is de hoge mate van gebiedsorganisatie een aspect waar de nieuwe inzendingen zich op onderscheiden.'

Beste circulaire regio

De genomineerden in de categorie beste circulaire regio zijn in werkelijkheid één regio en twee gemeentes. De regio Arhnem-Nijmegen is bepaald geen nieuwkomer met twee steden die afgelopen periode los van elkaar in de belangstelling stonden rond duurzame thema's. Voor de ABN AMRO Circular Economy Awards bundelen ze de krachten, net als in werkelijkheid. Zo besteedde de regio het OV circulair aan. De gemeentes Haarlemmermeer en Ooststellingwerf zetten al sinds jaar en dat in op circuaire thema's en wisten daar afgelopen jaren concrete resultaten mee te boeken, ook economische. 

De uitgebreide jurybeschrijving per nominatie en de inzendingen zelf leest u hier in dit stemformulier.

Pen was verrast door de kwaliteit van de inzendingen, wat voor hem bevestigt dat de circulaire economie steeds volwassener wordt. ‘Wat je steeds vaker ziet is dat circulariteit als positionering een aanjaagfunctie heeft voor een gebied. Iedereen wil meedoen aan de circulaire economie, terwijl het vijf jaar terug vooral kosten en gedoe was. Dat blijkt ook wel uit het feit dat elke regio op de een of ander manier wel een circulaire ambitie heeft, bij de een concreter dan bij de ander. Circulaire regio’s kunnen leren van de winnaar van vorig jaar: Circulair Friesland.’

De jury heeft bij de selectie van de finalisten extra goed gekeken naar organisatiegraad en afstemming tussen verschillende initiatieven binnen een regio. Daarnaast heeft de jury gekeken in hoeverre uitvoering is gegeven aan circulaire ambities. Pen benadrukt dat een goede organisatie en samenwerking essentieel zijn, niet alleen om concrete resultaten te boeken, maar ook om kennisdeling tot stand te brengen.

Invulling geven aan de circulaire economie

ABN AMRO heeft zich als hoofdsponsor aan dit jaarlijkse evenement verbonden. ABN AMRO is al jaren actief om de verduurzaming van de gebouwde omgeving in Nederland te versnellen. Petran van Heel, sector banker Bouw bij ABN AMRO: ‘Bouwen en de gebouwen zijn vanwege het energie- en grondstofgebruik verantwoordelijk voor een hoge CO2-uitstoot. ‘Bestaande gebouwen lenen zich vaak uitstekend voor verduurzaming en passen binnen een categorie voor circulaire oplossingen. Hergebruik van bestaande grondstoffen is in principe beter dan alles weggooien en opnieuw beginnen. De afgelopen jaren hebben we honderdduizenden vierkante meters transformatie mogelijk gemaakt.’

‘De Circular Economy Awards maken zichtbaar hoe bedrijven en regio’s hieraan op succesvolle manier aan kunnen bijdragen, door gericht te kiezen voor circulaire materialen, energiezuinig werken, het delen van kennis en faciliteiten, het meewegen van gezondheid en ook het circulair inrichten van de eigen organisatie. Die voorlopers in de nieuwe economie helpen we graag! Dat kan met financiering, verbinding en/of erkenning.’

Geschiedenis

Al sinds 2005 roept BT jaarlijks het beste bedrijventerrein van Nederland uit. De prijs wordt uitgereikt op het BT Event. Zo gingen Kennispark Twente, High Tech Campus Eindhoven, Bio Science Park, Industriepark Kleefse Waard en Energiepark Boekelermeer al met deze titel aan de haal. De verkiezing groeide uit tot een begrip in werklocatieland en levert jaarlijks veel publiciteit op. Maar de markt verandert. Gemeenten en regio’s richten zich de laatste jaren meer en meer op economisch duurzame ontwikkeling van de fysieke leefomgeving, een trend die BT van harte toejuicht met haar vakblad, events en de ABN AMRO Circular Economy Awards.