De voedselregio's Greenport Regio Venlo, Regio Foodvalley en AgriFood Capital Noordoost-Brabant gaan samenwerken onder de werknaam Food NL, zo schrijft barneveldsekrant.nl. De regio's werken aan innovaties voor de gehele keten van voedselproductie. Daarnaast zetten de regio's zich in voor een circulaire voedselproductie. Hiervoor werken ze samen met tech- en datascience bedrijven. 

FoodNL

Het zijn drie regio's met een vergelijkbare boodschap, maar ze verkondigden die tot dusver onafhankelijk van elkaar in Brussel. Vorig jaar is tijdens een bijeenkomst in het Europarlement afgesproken dat de regio's voortaan gaan samenwerken. De regio's waren toen te gast bij Europarlementariër Jan Huijtema. Barneveldsekrant.nl meldt dat met de samenwerking als Food NL de regio's sterker staan in hun lobby voor de regionale en economische belangen van Nederland. 

Lobby 

In deze lobby houden de voedselregio's zich bezig met het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid, regionaal beleid en regelgeving bij voedselkwaliteit- en veiligheid van de EU. Ook lobbyen de drie voor zo veel mogelijk investeringen. 'Het gaat om investeringen die met name nodig zijn om kringlooplandbouw mogelijk te maken, uitbraak van ziektes bij dieren zoveel mogelijk te voorkomen en antibioticagebruik bij dieren terug te dringen', schrijft barneveldsekrant.nl.

De samenwerking van FoodNL wordt op 10 oktober afgetrapt. Dan zullen ambtelijke experts van de Europese commissie en Europarlementariërs hun visie op dit initiatief geven. Dan zal ook blijken hoe zij de toekomst voor de voedselregio's zien binnen de nieuwe Europese programmaperiode 2020 -2027.