Dat meldt de Rijksoverheid. In het Programma Aardgasvrije Wijken doen gemeenten kennis en ervaring op om bestaande wijken haalbaar en betaalbaar te verduurzamen. In totaal hadden 74 gemeenten een plan ingediend. Met het programma werkt het kabinet aan het halen van de doelen uit het Klimaatakkoord van Parijs. Het aardgasvrij maken van de gebouwde omgeving moet een belangrijke bijdrage leveren aan het terugdringen van de CO2-uitstoot. Ook helpt het aardgasvrij maken van wijken volgens her Rijk bij het beperken van de gaswinning in Groningen.

.Het kabinet stelt door de hoge hoeveelheid aanvragen meer geld beschikbaar dan aanvankelijk begroot. Aanvankelijk was het plan om 20 wijken te ondersteunen met 85 miljoen euro. Met het toevoegen van het budget voor 2019 konden meer wijken worden geselecteerd. In 2019 wordt een nieuwe uitvraag voorbereid. Naast de proeftuinen ondersteunt het rijk het aardgasvrij maken van Nederland met een programma voor aardgasvrije en frisse basisscholen (5 miljoen euro) en een subsidie voor technische innovaties (12,8 miljoen euro)

Selectiecriteria

De plannen zijn onder andere beoordeeld op kwaliteit en de financiële onderbouwing. Ook werd gekeken hoe de plannen konden helpen bij mogelijke andere opgaven in de wijk. Om zoveel mogelijk kennis op te doen voor andere wijken is een gevarieerde groep geselecteerd: groot en klein, landelijke en stedelijk, verschillende technieken en spreiding door heel Nederland: elke provincie heeft minimaal één proeftuin.

Eerder werd al bekend dat Rotterdam-Zuid en minimaal vier gemeenten in Groningen geselecteerd zouden worden. Op die plaatsen zijn volgens het ministerie extra kansen om de woon- en leefomgeving te verbeteren. In Groningen kan bijvoorbeeld de verduurzaming samengaan met de versterking van woningen.

Kennis delen

Voor het delen van kennis en ervaring ontwikkelt de VNG voor alle gemeenten een speciaal programma. Dit programma gaat gemeenten helpen bij het invullen van hun regierol. Dit is volgens het ministerie nodig om de overgang naar aardgasvrije wijken te versnellen. Andere partners van het Programma Aardgasvrije Wijken zijn het ministerie van EZK, het Interprovinciaal Overleg (IPO) en de Unie van Waterschappen (UVW).

De 27 gemeenten en wijken

 1. Amsterdam - Van Der Pekbuurt 
 2. Appingedam - Opwierde-Zuid
 3. Assen - Lariks West
 4. Brunssum -  Brunssum-noord
 5. Delfzijl - Delfzijl Noord
 6. Den Haag - Bouwlust/Vrederust 
 7. Drimmelen - Terheijden
 8. Eindhoven - 't Ven
 9. Groningen - Paddepoel en Selwerd
 10. Hengelo - Nijverheid
 11. Katwijk - Smartpolder
 12. Loppersum - Loppersum-'t Zandt- Westeremden
 13. Middelburg - Dauwendaele
 14. Nijmegen - Dukenburg
 15. Noordoostpolder - Nagele
 16. Oldambt - Nieuwolda-Wagenborgen
 17. Pekela - Boven Pekela en de Doorsneebuurt
 18. Purmerend - Overwhere-Zuid
 19. Rotterdam - Pendrecht
 20. Sittard-Geleen - Limbrichterveld-Noord
 21. Sliedrecht - Sliedrecht-Oost
 22. Tilburg - Quirijnstok
 23. Tytsjerksteradiel -Garyp
 24. Utrecht - Overvecht Noord
 25. Vlieland - Duinwijck
 26. Wageningen - Benedenbuurt
 27. Zoetermeer - Palenstein
Lees hier over de aanvankelijke plannen