Pieter de Mik beschrijft het CooCooShop als ‘een soort kruising tussen Tinder en AirBnb voor winkeliers.’ Zoals de meeste goede ideeën ontstond het platform uit eigen ervaring. Pieter: ‘We zijn geen internetondernemers. Het platform is geboren in onze eigen winkel in Nice. Daar bestierden we een mono brand store, maar in 2014 daalde de verkoop. We moesten dus iets nieuws verzinnen om onze winkel te redden.’

Pieter en Elsie stelden twee doelen voor zichzelf: het winkeloppervlakte maximaal benutten en het inkooprisico minimaliseren.

De oplossing vonden ze in het aanbieden van losse vierkante meters aan losse merken en modeontwerpers. Die mogen een stukje winkeloppervlakte gebruiken, in ruil voor een commissie per verkoop. Het resultaat van deze consignatie: lagere kosten en risico’s en hogere omzetten voor de winkelier, verkoopmogelijkheden voor de producent. Al snel meldden zich drie merken voor een plekje in de winkel van Elsie en Pieter. Drie maanden later waren dat er 15. ‘Toen wisten we dat we hier meer mee moesten doen.’

Niet tegen, maar met het internet

Elsie en Pieter gingen aan de slag met softwareontwikkelaars en lanceerden op het RetailAgenda Zomercongres op 3 september hun website coocooshop.com. Het concept is simpel. Een winkelier beschrijft zichzelf, geeft aan dat hij ruimte heeft voor een merk en aan welke condities dat merk moet voldoen. Andersom geeft het merk aan dat het naar een verkoopplek zoekt en wat het verwacht van deze verkoopplek. Op basis van deze eisen zoekt CooCooShop ‘matches.’ Pas als er een ‘match’ is wordt de winkelier geïnformeerd. Vervolgens bekijkt deze het merk en biedt eventueel hij zijn winkel aan. Als het merk de winkel vervolgens geschikt vindt, kan het de winkel reserveren. Voor de winkel wordt 20 euro in rekening gebracht, voor het merk twee euro per dag dat het de winkel reserveert. Na betaling van deze kosten krijgen beide partijen elkaars contactgegevens te zien.

Pieter: ‘Je hoort weleens dat internet retail kapot maakt. Maar internet biedt juist kansen. Met CooCooShop proberen we niet met het internet te concurreren. We maken juist gebruik van de kansen die het biedt voor fysieke verkoop.’

Interessant voor gemeenten

‘We bieden een oplossing voor een probleem dat in veel gemeenten speelt,’ zegt Pieter. ‘De kleine winkelier wordt langzaam verdrongen. Dat zorgt voor minder levendige straatbeelden, waardoor weer andere winkeliers het moeilijk krijgen.’ Zo ontstaat een vicieuze cirkel.

Volgens De Mik tonen gemeenten door heel Europa dan ook interesse. ‘We hebben gesprekken lopen in Frankrijk, Duitsland, België en Nederland.’ Wat een gemeente kan doen, verschilt per land. ‘In Frankrijk is het niet raar dat gemeenten winkelpanden bezitten. CooCooShop kan dan direct helpen met het koppelen van die panden met merken.’ Nederlandse gemeenten hebben zelf geen panden, maar kunnen wel een rol spelen. ‘Gemeenten weten heel goed wat er in hun winkelgebieden speelt. Ze weten wie het moeilijk heeft en waar de knelpunten liggen. Met hun kennis kunnen gemeenten dus een verbindende factor zijn. Ze kunnen winkeliers wijzen op de mogelijkheden.’ Volgens De Mik draag het platform dus in zowel de ‘overheidsgesteunde’ Franse context als in de ‘liberale’ Nederlandse context bij aan een levendige binnenstad.

De internationale interesse betekent overigens niet dat het platform geen lokale samenwerkingen promoot. Pieter: ‘Op de website moet je specifiek zoeken naar een locatie. We zijn geen Gouden Gids voor winkeliers en merken. In de praktijk zie je dat deze opzet lokale samenwerking stimuleert. In onze eigen winkel ligt nu ook veel kleding uit de buurt.’