Om een beter begrip te krijgen van de relatie tussen infra en cultuur organiseert Next Generation Infrastructures (NGinfra) op woensdag 3 oktober de workshop Infrastructuur & Cultuur in culturele hoofdstad Leeuwarden. Vijf gerenommeerde wetenschappers uit binnen- en buitenland geven daar vanuit hun eigen invalshoek hun visie op hoe infrastructuur bijdraagt aan (de ontwikkeling van) steden. Daarna gaan de deelnemers aan de workshop zelf op onderzoek in de culturele hoofdstad Leeuwarden.

Infrastructuur en cultuur, leg nog eens haarfijn uit…
‘Georges Amar, het voormalig hoofd innovatie van de Parijse regionale transport en ook aanwezig volgende week woensdag, omschrijft infrastructuren als een 'accumulatie van het verleden.' Ik vind dat een rake omschrijving. Denk aan de grachtengordel in Amsterdam. Die is ooit met een zuiver functioneel doel aangelegd, maar resoneert nu met de geschiedenis van Amsterdam. Hetzelfde geldt voor de Afsluitdijk, kanalen, Deltawerken, grachtenstelsels in ander steden, et cetera. Ze maken Nederland Nederland. Ze zijn onderdeel van ons nationaal erfgoed.’

Wat moeten een beleidsmaker van gemeente x daarmee?
‘Beleidsmakers zouden veel trotser zijn als ze zich realiseren hoezeer infrastructuur bijdraag aan de sense of place en de sense of belonging. Denk aan de Erasmusbrug, de Sydney Harbour Brigde, de Brooklyn Brigde of de Golden Gate Brigde: die zijn bijna synoniem geworden voor Rotterdam, Sydney, New York en San Francisco,. En onlosmakelijk verbonden met onze cultuur’ Bovendien kunnen we infrastructuur ook gebruiken als cultuurdrager. Daarvan zijn in Friesland mooie voorbeelden te zien. Neem bijvoorbeeld het Margaretha Zelle Akwadukt. Niet alleen de naam verwijst naar Mata Hari, maar ook de wanden: die zijn geïnspireerd op de wervelende rokken van de danseres.

Is dit een pleidooi voor meer investeringen in infra?
‘Nee, maar we willen met de bijeenkomst wel bijdragen aan het bewustzijn dat infra naast een zuiver functionele waarde vaak nog een belangrijke culturele waarde vertegenwoordigt.’

Wat gaan deelnemers aan de workshop leren?
‘Dit is geen 'hoe bak ik een cake’-sessie, maar een exploratieve workshop. Het besef dat infrastructuur de cultuur van een stad, regio of land mede vormgeeft is tot nu toe vooral impliciet gebleven, al zijn er al voorbeelden genoeg van oude infrastructuren die gebruikt zijn als vruchtbare bodem voor een nieuw (economisch) momentum. Denk daarbij bijvoorbeeld aan havenherontwikkelingen.’

Jullie sturen deelnemers ook de stad in. Wat gaan ze daar doen?
'We sturen deelnemers de straat op met stellingen die ze moeten falsificeren dan wel bevestigen. Het uiteindelijke doel is om dat mensen met een andere bril naar de infrastructuur in hun eigen gemeente of provincie gaan kijken. Door cultuuraspecten mee te nemen in de besluitvorming over projecten, creëer je infrastructuur met meer waarde.’

Meer info over de bijeenkomst vindt u hier
Wanneer
: woensdag 3 oktober van 9.30 tot 18.00 uur
Waar: Provinciehuis Fryslân, Tweebaksmarkt 52, Leeuwarden
Aanmelden: secretariaat@nginfra.nl
Voor wie: De bijeenkomst is bestemd voor beleidsmedewerkers van gemeenten en provincies, die werken in het infra-werkveld of ruimtelijke/stedelijke ontwikkeling; wetenschappelijk onderzoekers; trainees, studenten, jong professionals.