Terwijl het Rijk de druk om te verduurzamen opvoert, is slechts tien procent van de huizenbezitters is van plan om op korte termijn te verduurzamen. Dat blijkt uit het vandaag verschenen ING Woonbericht, waarvoor de bank ruim duizend woningbezitters ondervroeg. De helft van de woningbezitters vindt verduurzaming een eigen verantwoordelijkheid. druk van buitenaf door bijvoorbeeld de overheid of hypotheekverstrekker wordt niet op prijs gesteld. Vereniging Eigen Huis herkent de uitkomsten, zegt zij tegen de Telegraaf:' Steeds vaker klagen leden over opgelegde verplichtingen van de eigen gemeente, bijvoorbeeld energiezuinige of gasloze toepassingen, zonder dat hierbij enige financiële of andere praktische hulp wordt geboden.'

Geld is niet alles

Beschikbare financiële zijn volgens ING echter niet altijd doorslaggevend bij de keuze voor verduurzaming. Als er spaargeld is, wordt het volgens ING nauwelijks geïnvesteerd in energiebesparende maatregelen. Wim Flikweert, Manager Wonen ING: ‘De behoefte aan financiering is beperkt. Van de woningbezitters zegt 58% voldoende spaargeld te hebben voor verduurzaming of niet te willen lenen voor dit doel. We moeten dus veel meer doen aan bewustwording en het benoemen van de voordelen van verduurzamen.’ 

Als woningbezitters toch besluiten tot verduurzaming voor financieel gewin, wordt het financiële motief vooral gezocht in het verlagen van de energierekening (94%). Het verhogen van de waarde van de woning of het beter verkoopbaar maken van de woning heeft minder prioriteit. 90% verwacht dat de investeringen voor hooguit de helft tot uiting komen in een waardestijging van de woning. Een meerderheid van de ondervraagden wil de investering binnen 3 tot 5 jaar kunnen terugverdienen.

Eigen energielabel wordt overschat

Veel woningbezitters zijn niet goed op de hoogte van hun eigen energiesituatie. Zo heeft 45% geen idee welk energielabel zijn woning heeft. Vooral bewoners van minder energiezuinige woningen weten dat niet of overschatten hun label. Slechts 11% denkt een onzuinige woning te hebben (energielabel D of lager), terwijl dit in werkelijkheid 44% van de woningen betreft. Wim Flikweert: ‘We zien dat de echte winst, zowel financieel als voor het milieu, in de minder energiezuinige woningen zit. Juist die categorie woningbezitters lijkt zich minder bewust van de voordelen van verduurzaming.”

Nieuwe generatie toont meer belangstelling voor verduurzaming

Starters vinden verduurzaming van de woning veel logischer dan woningbezitters. 42% van de starters vindt dat ze een steentje moeten bijdragen tegenover 26% van de woningbezitters. Starters geven ook vaker dan woningbezitters aan hun gedrag te willen aanpassen om een hoger energielabel te krijgen. 61% van de starters zegt zelfs een energiezuinig label (A t/m C) te eisen bij de aankoop van het eerste huis. Flikweert: ´Dat klinkt bemoedigend, maar in een schaarse markt zal die eis waarschijnlijk snel worden losgelaten. Een woning bemachtigen is op dit moment belangrijker´