'Door de opkomst van internettechnologie worden onze steden en dorpen ’smart cities’, waarin sensoren meten wat we doen en slimme apps ons gedrag sturen. Bijvoorbeeld als we parkeren,' schrijft Jan-Willem Wesselink vandaag in een opiniestuk in De Telegraaf. Wesselink is kwartiermaker bij de Future City Foundation.

Wesselink: 'Die smart cities moeten op een andere manier ontworpen, beheerd en bestuurd worden dan de analoge gemeenten die we hadden.'

Maar uit onderzoek van de Future City Foundation en USP Marketing en Consultancy blijkt dat burgers veel verder gedigitaliseerd zijn dan hun gemeenten. 'Dat kun je wijten aan het feit dat ‘gemeenten altijd achter de feiten aanlopen,’ zoals veel geïnterviewden aangeven in het onderzoek, maar dat lijkt me wat te gemakkelijk,' schrijft Wesselink.

Wesselink: 'Overheden staan voor de lastige klus om zowel de inhoud van hun werk, de manier van werken als de democratische borging daarvan aan te passen aan de nieuwe tijd. En dat zonder dat daar tijdens de verkiezingen om is gevraagd. Het is niet zo raar dat twee derde van de ondervraagde gemeenten zegt dat er geen beleid is op dit onderwerp. Maar ook zij moeten aan de bak.'

Wilt u leren over wat u als gemeente kunt doen met de smart city? 
Op 19 september kunt u -gratis- naar het siminar 'Trek uw lessen uit het Smart Cities Marktonderzoek' komen. Tijdens dit seminar presteren we de uitkomsten van het marktonderzoek en reageert zowel markt als overheid hierop. Er is veel ruimte voor vragen er worden zes interessante smart city-innovaties gepitcht. Meer info vindt u hier.
Sciptieprijs
In samenwerking met de provincies Gelderland en Utrecht organiseert de Future City Foundation de Digitale Samenleving Scriptieprijs. ‘Nieuwe technologie biedt ons grote kansen. Deze scriptieprijs geeft gemeenten het netwerk dat ze nodig hebben om dit te benutten’, aldus Pim van den Berg, gedeputeerde Utrecht.
Doel van de Digitale Samenleving Scriptieprijs is om vraagstukken van Utrechtse, Gelderse en Zuid-Hollandse gemeenten omtrent digitalisering in kaart te brengen, zodat Europese topstudenten oplossingen kunnen onderzoeken en testen in de praktijk. Dit is hard nodig volgens Jan-Willem Wesselink, kwartiermaker bij de Future City Foundation: ‘We leven in een bijzondere tijd. Digitalisering verandert onze steden en dorpen. We zijn een internet-of-people in een internet-of-things. Dit roept nieuwe complexe vraagstukken op. We zijn enorm trots op dit traject waarin we met jong talent en gemeenten kunnen onderzoeken en laten zien hoe we de digitale samenleving het beste kunnen vormgeven.’
Jan Markink, gedeputeerde Gelderland, bevestigt dit: ‘Digitalisering is enorm belangrijk voor de leefbaarheid in onze gemeenten. Wethouders moeten daar goede vragen over stellen.’

Traject
Gemeenten uit de provincies Gelderland, Utrecht en Zuid-Holland kunnen zich tot en met 5 oktober 2018 inschrijven voor de Digitale Samenleving Scriptieprijs. De inschrijving voor studenten opent in het najaar. Het traject bestaat uit verschillende stappen. De aftrap is op 1 november 2018 met een speciaal event voor bestuurders en hun adviseurs.

Er is een speciale programmalijn ontwikkeld voor deelnemende gemeenten. Tijdens de kick-off staat kennisdeling centraal. Deelnemende gemeenten krijgen meer inzicht in hoe digitalisering de samenleving verandert en welke ethische dilemma’s daarmee gemoeid zijn. Uitdagingen rondom de digitale samenleving worden in kaart gebracht.

Op basis hiervan worden in een volgende sessie concrete vraagstukken geformuleerd waar de onderzoeken van deelnemende studenten antwoord op kunnen bieden. In het najaar worden deze vraagstukken onder studenten uit heel Europa verspreid. Zij kunnen hun scripties dan insturen of onderzoek doen bij een deelnemende gemeente.

In mei 2019 worden de winnaars gekozen, door een jury bestaande uit vertegenwoordigers van gemeenten, bedrijfsleven en onderwijs.

Wilt u met uw gemeente bijdragen aan en leren van de Scriptieprijs Digitale Samenleving? Hier vindt u meer informatie.