De weg is gemaakt van prefab elementen van gerecycled plastic, met daarin holle ruimten voor kabels, leidingen en waterafvoer. In de elementen zit evenveel plastic als in een half miljoen plastic flesdoppen. Het fietspad in Zwolle, dat 30 meter lang is, is een pilot. Een tweede pilot volgt in november in Giethoorn. Gedeputeerde Bert Boerman, wethouder William Dodger en Simon Jorritsma en Anne Koudstaal, bedenkers van het pad, fietsten als eersten over de PlasticRoad.

De weg naar de PlasticRoad

Het concept PlasticRoad werd drie jaar geleden gelanceerd door KWS (een Koninklijke VolkerWessels onderneming). In 2016 sloot KWS een partnerschap met Wavin en Total voor de verdere ontwikkeling van de PlasticRoad.

De afgelopen jaren is door de PlasticRoad-partners gewerkt aan het uitwerken en testen van het concept. Tijdens de tests lag de focus met name op het technische vlak, zoals de draagkracht van de modulaire PlasticRoad-elementen, de ideale mix van gerecycled kunststof en het meest optimale ontwerp van de holle ruimtes.

Nieuwe bestemming voor plastic afval

Volgens de bedenkers van de weg geeft de PlasticRoad plastic afval een hoogwaardig tweede leven. Daarmee willen de bedrijven een bijdragen leven aan het overschot aan plasticafval dat er nu is. Daarnaast maken de prefab elementen van de PlasticRoad het volgens de makers mogelijk om sneller een weg aan te leggen, met minder CO2-uitstoot.

Overijssel en Zwolle stimuleren innovatie om ondernemers met vernieuwende en duurzame ideeën een kans te geven deze in de praktijk te realiseren. Hiermee dragen beide overheden naar eigen zeggen bij aan een circulaire economie. Door de eerste klant te zijn van innovatieve ondernemers kan een nieuw product in de praktijk worden getoetst op technische en economische haalbaarheid.