Dat zegt Pen zondagavond in een special van de regionale TV-zender DTV. Daarin komen ook andere hoofdrolspelers aan het woord, zoals (oud-)wethouders, Milieudefensie en de projectleider van Heesch West.

Heesch West is een project van de gemeenten Bernheze, Den Bosch en Oss. Zij werken hiervoor samen in de Gemeenschappelijke Regeling (GR) Heesch West. Het plangebied ligt op het grondgebied van de gemeente Bernheze en de gemeente Den Bosch. 

Met het te ontwikkelen bedrijventerrein willen de gemeenten de regionale economie en werkgelegenheid versterken. De samenwerking moet tevens versnippering van het aanbod van bedrijventerreinen in de regio te voorkomen, aldus een bericht op site van de gemeente Den Bosch.

De aanvankelijke plannen waren om langs de A58 een regionaal bedrijventerrein van 125 hectare te ontwikkelen. Dit is later teruggebracht naar 50 hectare. Het overgrote deel is bestemd voor logisitieke bedrijvigheid.

Veel concurrentie

Cees-Jan Pen, lector aan de Fontys Hogeschool in Eindhoven, trekt de noodzaak van de ontwikkeling van het terrein in twijfel. Niet alleen stelt hij dat er op bestaande bedrijventerreinen in de buurt voldoende ruimte beschikbaar is of gemaakt zou kunnen worden, ook bedrijfseconomisch gezien kraakt het project volgens hem. 'Het zou in elk geval onderzocht moeten worden of de kosten de baten niet overschrijden', zegt hij in de special.

Pen twijfelt aan de behoefte aan nog meer logistieke bedrijventerreinen. Er is volgens hem al veel concurrerend aanbod, vooral in de logistieke clusters rond Tilburg en Venlo, die bovendien een betere propositie bieden. 

Nog eens 75 miljoen

Volgens een bericht op de site van regionale omroep DTV kenmerkt het project zich tot nog toe door vetragingen. Sinds de start van het project 16 jaar geleden is 55 miljoen euro geïnvesteerd. Een flink gedeelte van dat geld kan als verloren worden beschouwd, aldus een bericht op de site van de omroep.

Voordat het bedrijventerrein er daadwerkelijk ligt, moet er volgens Pen nog eens 75 miljoen euro geïnvesteerd worden, onder meer voor bouwrijp maken van de grond en een nog aan te leggen ontsluitingsweg. Op basis van het huidige prijsniveau voor logistieke grond (zo'n 150 euro per vierkante meter) zou er maximaal 75 miljoen kunnen worden terugverdiend. 

Pen erkent dat Heesch West nieuwe banen kan genereren, maar het levert volgens hem ook een verplaatsing van banen op. Hij waarschuwt bovendien voor onverwachte extra kosten die een bedrijfsverplaatsing met zich meebrengt.

Bedrijfseconomische afweging

In de televisieuitzending stelt Wethouder Rien Wijdeven van Bernheze dat het wel of niet aanleggen een bedrijfseconomische afweging gemaakt zal moeten worden, maar feit is dat de drie gemeenten gezamenlijk al 50 tot 60 miljoen euro hebben geïnvesteerd. 

De gemeenten die bij de ontwikkeling betrokken zijn, Den Bosch, Oss en Bernheze, moeten de volgend jaar weer een beslissing nemen over de nieuwste plannen met Heesch-West.