De ondernemers investeren de komende vijf jaar jaarlijks €500.000 in de binnenstad. Daarbij zal nauw worden samengewerkt met de gemeente Haarlem en andere stakeholders. Dat meldt de gemeente Haarlem.  De ondernemers zullen in gezamenlijk overleg bepalen waar de investeringen aan worden besteed. Denk bij mogelijke investeringen aan promotie, sfeerverlichting, evenementen en staatverenigingen.

WOZ in plaats van reclamebelasting

De BIZ wordt gekoppeld aan de WOZ-waarde van de ondernemers. Wie een pand heeft met een waarde van minder dan €100.000, legt jaarlijks €100 bij. Voor elke €100.000 aan waarde extra betaalt een ondernemer ook €100 euro extra per jaar.  Wie een pand of panden heeft met een waarde tussen de vier en vijf ton, investeert jaarlijks dus €500. Volgens de gemeente Haarlem zorgt deze regeling voor een eerlijke verdeling van de lasten van de BIZ  over de grote en kleine ondernemingen in de stad.

De nieuwe regeling vervangt een fonds op basis van reclamebelasting, dat sinds 2009 in Haarlem bestond. De koppeling aan WOZ in plaats van reclame maakt dat leegstaande panden en panden zonder reclame worden meegenomen. Daarmee kan volgens de gemeente ruim een ton meer worden geïnvesteerd dan met het oude systeem mogelijk was.

Evaluatie van het reclamefonds in 2017 liet zien dat er onder de Haarlemse ondernemers animo was voor een BIZ. Bij een formele draagvlakmeting voor de BIZ stemde 84% van de stemmende ondernemers vóór de BIZ. Bovendien vertegenwoordigen de voorstemmers een hogere totale WOZ-waarde dan de tegenstemmers. Hiermee werd de BIZ een feit.

Meerwaarde van samenwerking

Naast de financiële impuls, zorgt de oprichting van de BIZ volgens de gemeente ook voor meer samenwerking tussen de ondernemers. Pals Brust, voorzitter van de Stichting BIZ Binnenstad: ‘Samenwerken heeft veel meerwaarde, zo bleek ook bij de voorbereiding van de BIZ. De inzet van de centrummanager en de ondernemers die als ambassadeur optraden richting hun collega-ondernemers, bleken essentieel en zorgden voor de juiste energie om de BIZ voor elkaar te krijgen. Ik ben trots op het bereikte resultaat en ga met het  BIZ bestuur aan de slag om met input van de ondernemers de activiteiten uit het BIZ plan uit te werken voor een nog sterkere binnenstad'

'Nóg sterkere binnenstad' 

De BIZ moet bijdragen aan Haarlems ambitie om de beste binnenstad van Nederland te krijgen. ‘Een geweldige ontwikkeling. De investeringen die ondernemers via de BIZ gaan doen in marketing, evenementen, straatverenigingen en aantrekkelijke sfeerverlichting komen bóvenop de investeringen en inspanningen van de gemeente voor een toekomstbestendige binnenstad. Door de BIZ zal de binnenstad in de toekomst nóg sterker worden. De ambitie om de beste binnenstad van Nederland te worden komt nu nog dichterbij,' zegt Cora-Yfke Sikkema, wethouder Economische Zaken.

Pilotgemeente

Haarlem is een pilotgemeente van de Retailagenda, samen met gemeenten als Schiedam, Roosendaal, Meppel, Hardenberg, Den Helder en Arnhem. Ontwikkelingen in deze gemeenten worden op de voet gevolgd en bevindingen worden uitgebreid gedeeld. De verwachtingen zijn in ieder geval positief.´In de visie van de Retailagenda is het belangrijk dat alle stakeholders in een centrum of kern samen werken aan het versterken van het winkelgebied. Een BIZ kan daar goed aan bijdragen,´ zegt Annet van Baarle, communicatieadviseur van de Retailagenda.

Wat is een BIZ?
De BIZ is in Nederland geen nieuw fenomeen. 150 winkelgebieden in Nederland werken met een dergelijk systeem. De BIZ is over komen waaien uit Toronto, waar het een BID heet, wat staat voor business improvement district. De eerste BID’s zagen het licht in de jaren ’70.

Kenmerkend voor een BIZ is dat er altijd sprake is van een geografisch afgebakend gebied, zoals een binnenstad of een specifiek bedrijventerrein. Ondernemers uit dit gebied investeren samen en bepalen samen wat er met het geld wordt gedaan. De BIZ is dus voor en door bedrijven en is bottom up. Voorwaarde voor succes is dat een meerderheid van de ondernemers uit het gebied achter de BIZ staat.