Smart-City-onderzoek: burgers willen smart-veiligheid, gemeenten smart-energie

Smart-City-onderzoek: burgers willen smart-veiligheid, gemeenten smart-energie

Terwijl burgers vragen om veiligheid en gezondheid als dragende thema’s in het smart-city-beleid, focussen gemeenten op energie. Dit blijkt uit onderzoek van de Future City Foundation en USP Marketing Consultancy (in samenwerking met Stadszaken.nl). Verder blijkt dat gemeenten nog een flinke slag te maken hebben op smart-gebied. Twee derde van de gemeenten hebben geen smart-city-visie en 72% van de gemeenten geeft aan niet voldoende kennis in huis te hebben.

Voor het onderzoek werden ruim 1000 woonconsumenten en 215 professionals online ondervraagd door USP Marketing Consultancy. Daaruit bleek dat gemeenten nog flink wat werk moeten verzetten voor ze optimaal gebruikmaken van de kansen die technologisering biedt. Want hoewel 4 op de 5 ondervraagde professionals bekend is met het begrip smart city, heeft slechts een derde van de gemeenten een visie en is in 42% van de gemeenten een of meerdere pilots uitgevoerd. Die overigens in 60% van de gevallen geen vervolg krijgen. Maar een op de vijf ondervraagde professionals vindt dat zijn of haar gemeente een smart city is. En maar liefst 72% van de gemeenten geeft aan niet voldoende kennis in huis te hebben. Dat verbaast de ondervraagde burgers niets. Zij schatten de kennis bij gemeenten laag in. ‘Gemeenten lopen vaak achter bij ontwikkelingen’, aldus de ondervraagde burgers.  Over het algemeen zijn grotere gemeenten overigens verder dan kleinere gemeenten.

Onbekend bij burgers

De bekendheid onder burgers is echter nog veel lager. Slechts 13% kent het begrip smart city. Terwijl de burgers wel digitaal vaardig zijn. Maar als wordt doorgevraagd naar toepassingen, is de kennis groter. Die burgers willen dat de gemeenten slimme technologie inzetten om hun leven veiliger en gezonder te maken. Dat zijn gemeenten echter niet van plan. Juist die thema’s zijn nu niet populair bij gemeenten en zullen dat verwachting de komende twee jaar ook niet worden. Liever zetten gemeenten in op smart-energy. 9 van de 10 gemeenten die nog niet actief bezig is met slimme energie verwacht daar de komende twee jaar een pilot te starten.

Veiligheid is belangrijk

Over het algemeen zijn de ondervraagde professionals positiever of het thema smart city dan de ondervraagde burgers. Driekwart van de professionals denkt dat technologisering het leven gemakkelijker maakt, tegenover een derde van de ondervraagde woonconsumenten. Ook schatten professionals de behoefte van consumenten te hoog in. Echter op gebied van ethiek, zijn burgers en professionals het opvallend eens. Beide groepen vinden het belangrijk dat mensen zelf controle moeten houden over hun slimme apparatuur, dat privacy belangrijk is en dat systemen veilig moeten zijn. Bij professionals staand deze thema’s daarbij vaak nog scherper op het netvlies dan bij burgers. Op het gebied van veiligheid is het daarbij opvallend dat respondenten die werken bij G40-gemeenten meer vertrouwen hebben in hun organisatie dan andere gemeenten.

Meer interesse? Het gehele onderzoek dat is uitgevoerd in samenwerking tussen de Future City Foundation, USP Marketing Consultancy en Stadszaken.nl is via bijgaande link op te vragen.

 

De app van Stadszaken is gratis te downloaden via de Google Play Store en de App Store van Apple. Met de app heb je nieuws, opiniestukken en achtergrondverhalen over de fysieke inrichting van Nederland in een vloek en een zucht op het scherm van je smartphone of tablet. Een must-have voor de RO-professional en de liefhebbers van stedelijke en ruimtelijke trends.
Dit bericht delen via:

Gerelateerde artikelen