Dat blijkt uit analyse van het CBS. Bijna 36 duizend werknemers die na 2008 uit de bouwsector verdwenen, zijn voor 2017 weer teruggekeerd. Het gaat hierbij niet enkel om bouwvakkers, maar ook om managers en administratief personeel. Ondanks deze groep van 36.000 werknemers, blijft er een personeelstekort bestaan. Het aantal openstaande vacatures liep volgens het CBS op tot 16,3 duizend aan het eind van het tweede kwartaal van 2018, het hoogste aantal in bijna tien jaar tijd.

44% van de heringetreden bouwvakkers had voorafgaand aan de terugkeer een uitkering en één derde van hen kwam vanuit een andere bedrijfstak, zoals dienstverlening. Het CBS vermoed dat een deel van hen wel alsnog actief was in de bouw, maar dan als ongeregistreerde uitzendkracht.

De 36.000 herintreders vormen volgens het CBS een belangrijk deel van de instroom in de bouw. Zij overtreffen namelijk het aantal nieuwe werknemers dat instroomt vanaf school, want tussen 2008 en 2016 waren dat er 22.000. Toch zijn de herintreders niet genoeg om de personeelstekorten op te vullen. Hoewel omzetten in de bouw sinds de kredietcrisis weer gestaag stijgen – volgens het CBS dit jaar met 12% ten opzichte van 2017, geven veel ondernemers aan dat het tekort aan mankracht de productie remt.

De omzet van de bouw ligt nu wel hoger 6% hoger dan in topjaar 2008. De omzet wordt vooral gehaald door de grote bouwbedrijven. Middelgrote bouwbedrijven met 10-100 werkzame personen hebben het omzetniveau van voor de crisis nog niet bereikt.

Tekorten personeel bouw lopen opBron: CBS

Ook interessant: 4 redenen waarom bouwbedrijven toch in de knel komen