Naast deltacommissaris is Kuijken onder andere werkzaam als voorzitter van de raad van commissarissen van de Nederlansche Bank en voorzitter van de raad van toezicht bij het Kadaster. Deze taken zal hij blijven vervullen. Minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) buigt zich over Kuijkens opvolging.    

Klimaatadaptatie

Als deltacommissaris heeft Kuijken zich ingezet om Nederland klimaatbestendig te maken. Zo presenteerde hij vorig jaar het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie 2018, waarin is vastgesteld dat alle Nederlandse gemeenten uiterlijk per 2019 een klimaatstresstest moeten uitvoeren. Een lokale klimaatregisseur zou daarin het voortouw moeten nemen.  

In het FD constateert Kuijken nu dat meer haast geboden is. ‘Ik zie veel actieve wethouders met ideeën om de stad te vergroenen en waterpartijen aan te leggen om regen vast te houden en verkoeling te bieden, maar met het oog op de leefbaarheid zou ik graag zien dat iedereen een tandje bijzet.’