Dit artikel verscheen eerder op www.fietsberaad.nl

In het onderzoek werd gekeken naar verbanden tussen vervoerswijzen en gezondheid. Wat blijkt? Fietsers voelen zich beter dan automobilisten en gebruikers van het openbaar vervoer. Zij scoren naar eigen inzien beter op emotionele controle, psychologisch welbevinden, energieniveaus en stress. Daarnaast geven fietsers het minst vaak aan zich eenzaam te voelen en wordt contact met vrienden en familie het positiefst beoordeeld.

Verschillende vervoerswijzen neutraliseren

“Eerdere studies richten zich op individuele vervoerwijzen of vergeleken enkele vervoerwijzen met elkaar. Dit is de eerste studie die verschillende stedelijke vervoerwijzen en gezondheidseffecten naast elkaar zet. Dat maakt het mogelijk om een meer realistische vergelijking te maken. Want de hedendaagse stadsbewoner gebruikt meer dan één vervoerwijze”, zegt Ione Avila-Palencia, onderzoeker bij het Barcelona Institute of Global Health (ISGlobal), dat het onderzoek leidde. Uit de studie blijkt dat de verschillen tussen ervaren gezondheid wegvallen indien gebruik wordt gemaakt van verschillende vervoerswijzen.

Fietsen overal als beste uit de test

De studie werd onder leiding van ISGlobal uitgevoerd door een samenwerking tussen een groot aantal Europese universiteiten. In het onderzoek komen zeven Europese steden aan bod: London, Rome, Wenen, Zurich, Barcelona, Antwerpen en Örebro. De onderzoeksresultaten waren in alle onderzochte steden vergelijkbaar. Steevast kwam fietsen als beste uit de test, gevolgd door lopen. In totaal vulden bijna 9000 respondenten korte vragenlijsten in over hun vervoerswijze en hun gezondheid. Daarnaast werden 3500 respondenten uitgebreider ondervraagd.  

Wel veel ongelukken op de fiets
Het Rijk investeert 26 miljoen in de aanleg van nieuwe fietspaden, maar reeds bestaande infrastructuur laat nog wel wat te wensen over. 63% van alle ernstige verkeersslachtoffers valt op de fiets en uit onderzoek van de ANWB blijkt dat het ontwerp van het fietspad hier grote invloed op heeft. Lees hier vijf ontwerpprincipes om fietspaden veiliger te maken.
Dit artikel verscheen eerder op www.fietsberaad.nl