Advertentie
Interactieve Windkaart Zuid-Holland
Provincie Zuid-Holland

Zuid-Holland communiceert proactief over windturbines met windkaart

De provincie Zuid-Holland heeft een interactieve windkaart ontwikkeld die inzicht geeft in bestaande windparken, welke parken in ontwikkeling zijn en welke locaties zijn aangewezen voor windenergie. De provincie hoopt met deze kaart meer inzicht te geven in de ontwikkeling van de Zuid-Hollandse windopgave.

Bekijk hier de interactieve windkaart Zuid-Holland

De circa 150 bestaande Zuid-Hollandse windturbines hebben nu een capaciteit van circa 350 MW, de helft van de windopgave voor 2020. Alle provincies hebben met het Rijk afgesproken om gezamenlijk 6.000 MW aan windenergie op land te realiseren voor eind 2020.

De ambitie voor Zuid-Holland is om hiervan 735,5 MW aan windenergie te plaatsen. De komende jaren wordt een aantal windturbines vervangen (repowering) en komen er nieuwe windturbines bij.

Waar en hoeveel windturbines Zuid-Holland

Voorbeelden van een aantal bestaande windparken (repowering) zijn:

  • Slufterdam op Maasvlakte 2
  • windpark op landtong Rozenburg

Ook komen er nieuwe windparken bij, vooral op Maasvlakte 2, in de regio Rotterdam en op Goeree Overflakkee. Zowel deze bestaande als de nieuwe parken zijn met verschillende symbolen aangegeven op de kaart. Door op de kaart te klikken verschijnt meer informatie, bijvoorbeeld hoeveel windturbines hier staan of moeten komen en wie de initiatiefnemer is.

Brede inzet Zuid-Holland op duurzame energie

Zuid-Holland zet in op alle mogelijkheden om ons gezamenlijk energieverbruik te verduurzamen: energiebesparing, zon, aardwarmte, nieuwe technologieën en wind op land. Daarmee draagt de provincie bij aan de doelstelling van het Nationaal Energieakkoord dat 14% van de energie in 2020 duurzaam wordt opgewekt.

Dit bericht delen via:

Gerelateerde artikelen