Willem Korthals AltesBelangrijk verschil is dat baten en lasten in 2017 veel lager zijn dan in 2016,' zegt Willem Korthals Altes, hoogleraar Grondbeleid. 'Een veel groter deel van de baten is niet nodig om de lasten te dekken. De investeringen van gemeenten in grond en bouw- en woonrijp maken zijn teruggelopen.'

In alle provincies laten de resultaten van de gemeenten volgens Korthals Altes dit positieve saldo zien.

29% gemeenten negatief saldo

De omvang van dit positieve saldo is het hoogst in de provincies waar de druk op de ruimtemarkt het hoogst is. Er zijn ook gemeenten met een negatief saldo. Dit geldt voor 29% van de gemeenten. Gemiddeld per gemeente is het negatieve saldo beduidend lager dan het positieve saldo van de andere gemeenten.

Het saldo in de eerste helft van 2018 (+ 496 miljoen) is meer dan 50% hoger dan in de eerste helft van 2017. Dit komt door een stijging van de baten met 33% en een stijging van de lasten met 24%.

Einde dalende tendens

Deze stijging van de lasten laat volgens Korthals Altes zien dat er mogelijk een einde is gekomen aan de steeds maar dalende tendens op het gebied van gemeentelijke investeringen in grondexploitaties. Deze wordt volgens hem met name veroorzaakt door stijgingen in lasten op het gebied van de bedrijfsinfrastructuur en minder door grondexploitaties waar woningen een onderdeel vanuit maken. 'De opgave om meer woningen te bouwen, vertaalt zich nog maar zeer beperkt in extra investeringen in gemeentelijke grondexploitaties', aldus Korthals Altes. 

Lees ook: Zo werkt het revolverend fonds voor stedelijke transformatie