Dit artikel verschijnt deze maand in vakblad Groen. Gratis een digitaal exemplaar ontvangen? Dat kan hier.

De tabel die het KNMI presenteerde tijdens dit congres – waarop het aantal extra doden vermeld stond na de warme periode in 2003 – maakte indruk. Frankrijk was toen koploper. Alleen al in die zomer overleden daar 14.800 mensen vroegtijdig door de warmte en in ons land ging het om 1400 personen. Dat we hier met een serieus probleem te maken hebben, is wel duidelijk en wordt ook onderstreept door het Europees Milieuagentschap. Volgens zijn onderzoek naar natuurrampen in Europa tellen hittegolven de meeste dodelijke slachtoffers. Hittestress is dan ook volgens minister Cora van Nieuwenhuizen, die ook op het congres sprak, een sluipmoordenaar.

Nu meer en meer mensen in het stedelijk gebied wonen, waar de temperaturen over het algemeen hoger zijn dan op het platteland, betekent dit dat er bij de inrichting van steden rekening gehouden dient te worden met deze ontwikkeling. Een groene inrichting van de stad op wijk- en straatniveau kan een wezenlijke bijdrage leveren om het probleem kleiner te maken. Dat is positief en daar speelt de groene sector een belangrijke rol in.

'Invasie van exoten'

De opwarming van het klimaat heeft ook schadelijke gevolgen voor de natuur. Bioloog Arnold van Vliet benadrukte tijdens een werksessie op dit congres bijvoorbeeld dat de natuur op deze hitte reageert. Zo is het groeiseizoen nu met één maand verlengd en komen er nu insecten in ons land voor die tot voor kort hier niet voorkwamen. Een voorbeeld is de tijgermug. In acht gemeenten is deze dit jaar al gevonden, aldus Van Vliet. Deze mug is een bedreiging voor honingbijen. Naast de invasie van deze exoten, neemt ook het aantal plagen toe. De eikenprocessierups is daar een voorbeeld van. Nog nooit heeft deze rups voor zoveel ellende gezorgd als dit jaar.

De vraag hoe met al deze gevolgen om te gaan. Daar is geen pasklaar antwoord op te geven. Het doel van het congres Hittestress was om het onderwerp op de agenda te krijgen en om met de verschillende partijen die aanwezig waren de belangrijke aandachtspunten te formuleren. We staan dus nog maar aan het begin met het zoeken naar passende oplossingen. En dat terwijl momenteel het ene record door de opwarming na het andere wordt gebroken.


Fijne zomer!
Roel van Dijk
Hoofdredacteur van Groen, vakblad voor ruimte in de stad

Dit artikel verschijnt deze maand in vakblad Groen. Gratis een digitaal exemplaar ontvangen? Dat kan hier.