Advertentie
risicodialoog stresstest
Joe Thomissen

Overstromingslabel moet dringende risicodialogen op gang brengen

Nederland heeft als eerste land ter wereld de gevolgen van extreme neerslag per woning digitaal in kaart gebracht. Het gaat om bijna 8 miljoen woningen en bedrijfspanden in Nederland. Woningen zijn op perceelniveau voorzien van een label dat inzichtelijk maakt hoe groot het risico is op wateroverlast wanneer er een hevige stortbui valt van 93 millimeter in 70 minuten.

Naast woningen zijn ook 200.000 wegen binnen de stedelijke kernen in beeld gebracht om de begaanbaarheid bij extreme neerslagsituaties in beeld te brengen. Dit laatste kan grote gevolgen hebben voor bijvoorbeeld hulpdiensten en de bereikbaarheid van kritieke infrastructuur zoals ziekenhuizen.

Risicodialoog met overheid, bedrijfsleven en burgers

‘Door toename van extreme buien zal de schade toenemen als er geen maatregelen worden getroffen. Hier ligt een gezamenlijke verantwoordelijkheid van (lokale) overheden en burgers. Essentieel bij een gezamenlijke aanpak is om een goed beeld te hebben van de risico’s. Binnen een gemeente maar belangrijker nog, binnen een wijk en zelfs binnen een straat. Pas dan kan de risicodialoog goed plaatsvinden en gezocht worden naar effectieve en efficiënte oplossingen”, aldus Hanneke Schuurmans van BlueLabel.

Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie eist stresstest 

Alle gemeenten in Nederland moeten voor het einde van 2019 een stresstest doen om knelpunten op het gebied van onder meer wateroverlast in kaart te brengen. Het BlueLabel geeft voor elke woning de kans op wateroverlast aan via een label, vergelijkbaar met het energielabel van een woning. Een A-label betekent een bijzonder kleine kans op wateroverlast. Een E-Label een relatief grote kans op wateroverlast. 

8 miljoen woningen beschikken over een risicolabel

De digitale kaarten zijn ontwikkeld door BlueLabel, een initiatief van Achmea, Royal HaskoningDHV en Nelen & Schuurmans. BlueLabel heeft als doel burgers en bedrijven bewust te maken van de kans op wateroverlast zodat ze – samen met gemeenten en waterschappen – gericht aan de slag kunnen met maatregelen.

Dit bericht delen via:

Gerelateerde artikelen