In het nieuwe entreegebied rond het Universitair Sportcentrum, tussen de Plesmanlaan en de Einsteinweg, komen huurwoningen, winkels, horeca en andere collectieve voorzieningen. Yisheng Development: “De samenwerking met de Universiteit Leiden en de gemeente Leiden sluit perfect aan bij onze kernwaarden creativiteit, zorgvuldigheid en harmonie. Hiermee bevestigen wij de gewenste langetermijnrelatie met het Leiden Bio Science Park en brengen dit tot uiting in onze ontwerpen, investering en wijze van exploitatie. We versterken het entreegebied en realiseren optimale cohesie, leefbaarheid en beleving.”

Gemeenschap

“Met het plan voor het entreegebied maken we een grote stap in de campusontwikkeling van het Leiden Bio Science Park”, aldus Martijn Ridderbos, vicevoorzitter van het College van Bestuur van de Universiteit Leiden. Belangrijk onderdeel van het project is de vorming van een gemeenschap van studenten, bewoners en bedrijven op de campus. Deze ambitie komt voort uit het masterplan van universiteit en gemeente voor de verdere ontwikkeling van het Leiden Bio Science Park. Deze gemeenschap ontstaat door toevoeging van collectieve ruimtes, zowel binnen als buiten. Een grote mix van functies die zowel voor studenten, bewoners als voor de bedrijven van toegevoegde waarde kunnen zijn. Het entreegebied wordt autoluw, met voetgangers en fietsers als hoofdgebruikers.

Wethouder Paul Dirkse (kennis en onderwijs): “Dankzij de bouw van circa 1000 huurwoningen op het Leiden Bio Science Park, kunnen we studenten, jonge carrièremakers, medewerkers en gastonderzoekers van de universiteit, die vanuit de hele wereld naar onze kennisstad komen, letterlijk een fijn thuis bieden op de campus.”

Samenwerkende partijen

Ontwikkelaar en investeerder Yisheng Group geeft voor de ontwikkeling leiding aan een ontwikkelteam bestaande uit Lingotto, RED+ en Realnomics en een ontwerperteam met VenhoevenCS, Paul de Ruiter architecten en Landlab. Voor de exploitatie is studentenhuisvester Student Experience aan boord.

Universiteit en gemeente leveren bouwrijpe grond die in samenwerking met dit team ontwikkeld en bebouwd kan worden. Het duurzame ontwerp van Yisheng sluit aan op het principe van het Hollandse landschap met lange zichtlijnen, veel groen en water en inheemse bomen en planten. Dit is in lijn met het streven om de biodiversiteit op het Bio Science Park te verbeteren. `

Andere projecten in het gebied

Het entreegebied gaat aansluiten op een campusplein dat de Universiteit Leiden laat ontwerpen en aanleggen. Ook wordt gewerkt aan de 2e fase van het Gorlaeus Building voor de faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen, de sloop van oude laboratoria, en een nieuw sportcentrum. Aan weerszijden van het entreegebied komen parkeergarages.