Afval naast de containers is volgens de gemeente Rotterdam een veelvoorkomend probleem in de Tarwewijk en de rest van Rotterdam. De gemeente zet hier op in met onder meer publieksvoorlichting, handhaving, meer ondergrondse containers, extra vuilniswagens en het opruimen van de zakken en het grofvuil bij de containers. Naast deze inzet wil de gemeente het probleem op een positieve manier aanpakken met containers met een groene uitstraling.

Containers opgefleurd

Op 20 maart zijn de ondergrondse containers voor restafval op vier plekken in de Tarwewijk opgefleurd. De containers zijn aangekleed met kunstgras met bloemen en buxushagen. Op de stoep bij sommige containers staat hoe bewoners hun grofvuil gratis kunnen laten ophalen.

In de eerste maand na het opfleuren trof de gemeente 75 procent minder afval aan rond de aangeklede containers. Ruim drie maanden later is de hoeveelheid gedumpte afvalzakken en grofvuil zelfs afgenomen met 85 procent.

De opgefleurde containers maken deel uit van een gedragsonderzoek. Volgens de gemeenten reageerden veel bewoners positief op de aangeklede containers. De gemeente breidt de proef na de zomer uit naar andere wijken. Ook andere gemeenten hebben het idee inmiddels omarmd, aldus de gemeente Rotterdam.

Gedrag beïnvloeden in de buitenruimte

Zwerfafval en afval naast de containers zijn volgens de gemeente het gevolg van onbewust gedrag. Rotterdam experimenteert met nudging (een duwtje geven in de goede richting) en gamification (spelelementen toevoegen) om mensen bewuster te laten handelen. De opgefleurde containers zijn een voorbeeld van nudging. Een ander voorbeeld zijn groene prullenbakken, waar meer afval in terecht komt dan in grijze.

Ook interessant: 'De pianotrap is een belachelijke nudge,' over waarom nudging soms wel werkt en soms juist niet.