USP Marketing Consultancy vroeg ruim 350 Nederlandse sociale huurders naar hun mening over tiny houses. Doel van het onderzoek: blootleggen of tiny houses een door hype zijn of dat het concept daadwerkelijk interessant is om op grote schaal toe te passen.

Geld speelt grote rol

In het onderzoek definieert USP een tiny house als een flexibele woonruimte van maximaal 50 m2, die overal geplaatst kan worden. De woning is energieneutraal; met zonnepanelen wordt evenveel elektriciteit opgewekt als er wordt verbruikt.

Het tiny house-oppervlakte van 50m2 botst met de gemiddelde huurwens van 87 m2, maar oppervlak is niet de enige belangrijke overweging voor huurders. Uit het onderzoek blijkt dat ruim één derde van hen positief is over het concept. Eén op de tien respondenten geeft aan ook daadwerkelijk in een tiny house te willen wonen.

Zij zien voornamelijk voordelen in de lage kosten, maar ook  de verplaatsbaarheid van de woning en het duurzame en milieuvriendelijke karakter wegen mee. Volgens USP is het niet verbazingwekkend dat geld een grote rol speelt. De doelgroep van het onderzoek, sociale huurders, is een groep met een duidelijk besteedbaar kader.

USP stelt dat twijfelaars over de streep getrokken kunnen worden als de indeling van het huis beter belicht wordt. Zo kan het oppervlakte optimaal benut worden door in de hoogte te werken. Op deze manier behoort een tiny house volgens USP zelfs voor gezinnen tot de mogelijkheden.

Tiny houses: Trend of hype

De levensvatbaarheid van tiny houses is volgens USP voornamelijk afhankelijk van economische conjunctuur. Doordat er nu schaarste op de woningmarkt heerst, is het aantal geïnteresseerden met een financiële drijfveer groot. Als de huizenprijzen bijtrekken, verliest het concept tiny house aan aantrekkingskracht.

Door de duurzaamheid, flexibile inzetbaarheid en mogelijkheden tot snelle fabricage zijn tiny houses volgens USP wel een aantrekkelijk concept voor woningcorporaties. Een tiny house kan tegemoet komen aan de grote (maar soms tijdelijke) vraag naar woonruimte door bijvoorbeeld studenten, spoedzoekers of vluchtelingen. Gemeenten moeten hier dan wel voor openstaan, want volgens USP zijn zij over het algemeen niet erg enthousiast over een groot aanbod van tijdelijke huisvesting.

Locatie en aanwezigheid van faciliteiten spelen volgens USP ook een grote rol. Niet elke locatie is even geschikt voor tiny houses. USP stelt dan ook dat specifieke eisen ten aanzien van de locatie doormiddel van een locatiemeting achterhaald moeten worden.

USP verwacht dat kleine initiatieven rondom het concept de markt uiteindelijk volwassen zullen maken. Zo wordt het tiny house een onderdeel van de maatschappij. De snelheid van dit proces zal volgens de consultants afhangen van marktontwikkelingen op macroniveau.