De eerste AED wordt geplaatst op de Willem van Aelststraat in de wijk Vrijenban. AED’s zijn apparaten waarmee hulpverleners een elektrische schok kunnen toedienen aan een persoon met een hartstilstand. Volgens de gemeente Delft is er Nederland een groot gebrek aan openbare locaties voor de plaatsing van AED’s die 24 uur per dag bereikbaar zijn.

De Delftse organisatie City AED pakt dit probleem aan door openbare laadpalen voor elektrisch rijden uit te rusten met AED’s. Deze laadpunten zijn goed zichtbaar en worden op centrale punten in de woonwijk geplaatst, waardoor ze makkelijk bereikbaar zijn. De laadpaal in de woonwijk krijgt volgens de gemeente zo een levensreddende functie.

De plaatsing van de AED in Delft is onderdeel van een proef waarbij partijen onderzoeken of een AED-paal werkt en wenselijk is. De AED functioneert door de ingebouwde accu zelfstandig, voor het geval de stroom zou uitvallen.

Meekoppelkansen laadpalen

In het kader van de energietransitie wordt groots ingezet op elektrisch rijden. Laadpalen spelen hierbij een grote rol; er zullen er steeds meer komen. Het koppelen van laadpalen en AED's biedt zo kansen. Marcel Mattijssen, burgerhulpverlener te Delft, zegt tegen Omroep West dat hij hoopt op een landelijk netwerk van AED's. 'Dan kunnen er 2500 mensen per jaar gered worden.'

Voordat dit realiteit is, zullen de palen wel eerst geplaatst moeten worden. De Vereniging van Elektrische Rijders (VER) en Vereniging Nederlandse Gemeenten onderzochten hoe gemeenten voorbereid zijn op het faciliteren van elektrisch rijden. De grootste uitdaging op dit moment blijkt een gebrek aan laadpunten.