Doel van de Digitale Samenleving Scriptieprijs is om vraagstukken van Utrechtse, Gelderse en Zuid-Hollandse gemeenten omtrent digitalisering in kaart te brengen, zodat Europese topstudenten oplossingen kunnen onderzoeken en testen in de praktijk. Dit is hard nodig volgens Jan-Willem Wesselink, kwartiermaker bij de Future City Foundation: ‘We leven in een bijzondere tijd. Digitalisering verandert onze steden en dorpen. We zijn een internet-of-people in een internet-of-things. Dit roept nieuwe complexe vraagstukken op. We zijn enorm trots op dit traject waarin we met jong talent en gemeenten kunnen onderzoeken en laten zien hoe we de digitale samenleving het beste kunnen vormgeven.’

Jan Markink, gedeputeerde Gelderland, bevestigt dit: ‘Digitalisering is enorm belangrijk voor de leefbaarheid in onze gemeenten. Wethouders moeten daar goede vragen over stellen.’

Traject

Gemeenten uit de provincies Gelderland, Utrecht en Zuid-Holland kunnen zich tot en met 5 oktober 2018 inschrijven voor de Digitale Samenleving Scriptieprijs. De inschrijving voor studenten opent einde van 2018. Het traject bestaat uit verschillende stappen. Op 1 november 2018 trappen we de scriptieprijs af met een speciaal event voor bestuurders en hun adviseurs.

Er is een speciale programmalijn ontwikkeld voor deelnemende gemeenten. Tijdens de kick-off staat kennisdeling centraal. Deelnemende gemeenten krijgen meer inzicht in hoe digitalisering de samenleving verandert en welke ethische dilemma’s daarmee gemoeid zijn. Uitdagingen rondom de digitale samenleving worden in kaart gebracht.

Op basis hiervan worden in een volgende sessie concrete vraagstukken geformuleerd waar de onderzoeken van deelnemende studenten antwoord op kunnen bieden. In het najaar worden deze vraagstukken onder studenten uit heel Europa verspreid. Zij kunnen hun scripties dan insturen of onderzoek doen bij een deelnemende gemeente.

In mei 2019 worden de winnaars gekozen, door een jury bestaande uit vertegenwoordigers van gemeenten, bedrijfsleven en onderwijs.

Wilt u met uw gemeente bijdragen aan en leren van de Scriptieprijs Digitale Samenleving? Hier vindt u meer informatie.