Potentiële medewerkers zien het Rijk steeds vaker als een aantrekkelijke werkgever. Minister Ollongren (BZK) wil deze sterke positie op de arbeidsmarkt verder uitbouwen. Dat schrijft zij in de brief aan de Tweede Kamer over haar agenda Strategisch personeelsbeleid Rijk 2025, waar het kabinet mee heeft ingestemd.

Het Rijk wil de komende jaren een aantrekkelijke werkgever blijven voor de huidige en potentiële medewerkers. Dit gebeurt onder andere door de grote ontwikkelmogelijkheden meer te benadrukken en in te zetten op meer diversiteit. Met al zijn departementen, inspecties en uitvoeringsorganisaties is het Rijk naar eigen zeggen niet alleen één van de grootste, maar ook meest veelzijdige werkgevers van Nederland.

Volgens minister Ollongren (werkgever van circa 120.000 ambtenaren) kan de Rijksoverheid weer jaren vooruit met de nieuwe strategische koers op het personeelsbeleid. Ollongren: ‘Ik ben trots op de medewerkers die het belangrijke werk van de Rijksoverheid uitvoeren: van wegenonderhoud tot het innen van belastingen, van terrorismebestrijding tot inspecties in de gezondheidszorg.

Met deze strategische agenda kunnen we de komende jaren verder werken aan een toekomstbestendige overheid. Belangrijk daarbij is dat medewerkers zelf blijven werken aan hun ontwikkeling. Als werkgever willen we hen hierin goed ondersteunen. Het mooie is dat je je bij het Rijk volop kunt ontwikkelen.’

Zeven focuspunten strategisch personeelsbeleid

  1. Het Rijk wil zich sterker profileren als aantrekkelijke werkgever. Onder andere op het gebied van ICT zullen vacatures zich meer toespitsen om kenmerken die die specifieke groepen belangrijk vinden.
  2. Het Rijk wordt een meer inclusieve organisatie. Met name in de hogere schalen wordt gestuurd op het vergroten van de diversiteit omdat de percentages daar achterblijven.
  3. De mens staat centraal, met maatwerk voor mensen qua arbeidsvoorwaarden en personeelsbeleid. In de recent gesloten rijks-cao zijn hieraan ondersteunend afspraken gemaakt over onder andere individuele keuzemogelijkheden wanneer vakantiegeld en de eindejaarsuitkering worden uitbetaald, en meer invloed van medewerkers op hun roosters.
  4. De organisatie en de medewerker zijn wendbaar om aan de maatschappelijke opgaven te voldoen.
  5. Medewerkers bij het Rijk ontwikkelen zich permanent. Het Rijk speelt in op de voortdurende ontplooiing en de wens van de medewerkers tot loopbaanontwikkeling
  6. De werkbeleving van medewerkers staat voorop. Medewerkers werken in een veilige en prettige werkomgeving, en er is continu aandacht is voor een veilige aanspreekcultuur.
  7. Publiek leiderschap: leidinggevenden hebben een wederkerige arbeidsrelatie met hun medewerkers.