De minister schrijft aan de Tweede Kamer dat ze het nationale belang van de kust zal opnemen en uitwerken in het beleidsvoornemen van de NOVI, dat  eind 2018 aan de Tweede Kamer wordt gepresenteerd. Het College van Rijksadviseurs heeft in mei 2018 het advies ‘kwaliteit van de kust’ aangeboden aan de minister. Met haar brief neemt ze de aanbeveling van het College van Rijksadviseurs over.

Het Rijk heeft het ruimtelijk beleid grotendeels neergelegd bij de provincies. Alleen veiligheid en drinkwaterwinning vormen op dit moment nog een natio­naal belang dat onder de verantwoordelijkheid van het Rijk valt. Maar de discussie over de kust heeft volgens het College echter duidelijk gemaakt dat ook de ruimtelijke waarden breed in de samenleving als nationaal belang worden gevoeld en dat het Rijk zich een meer uitgesproken positie op dit terrein zou kunnen aanmeten.

In het rollenspel tussen de overheden is het dus van be­lang, meer dan voorheen, om gezamenlijk op te trekken en nauwer samen te werken – vanuit het besef dat de kwaliteit van de kust zowel een nationaal, provinciaal als gemeente­lijk belang is, aldus de Rijksadviseurs. Dit vanwege de bijzondere kwaliteiten van de kust, het grote aantal betrokken partijen en de soms tegenstrijdige belangen.