Geografen van de faculteit Bouwkunde TU Delft tonen in een onlangs gepubliceerd artikel aan dat mensen die beginnen met thuiswerken op den duur juist langere woon-werkafstanden accepteren. Zo wordt een deel van de reistijdbesparing teniet gedaan.

In Nederland werkt zo’n 14 procent van de werkenden regelmatig thuis. In theorie besparen deze ‘telewerkers’ een flink deel van hun normale maandelijkse reistijd en zorgen zij ook voor minder drukte op de weg en in het openbaar vervoer. Een van de aanbevelingen uit het Voorstel voor hoofdlijnen van het Klimaatakkoord is daarom om met thuiswerken de vraag naar mobiliteit te verminderen. Volgens onderzoekers van de TU Delft leidt thuiswerken er echter op termijn toe dat mensen een langere woon-werkafstand accepteren.

5 procent meer reistijd voor elke thuiswerkdag

Onderzoekers Duco de Vos, Evert Meijers en Maarten van Ham zijn nagegaan hoe de reistijd tussen woon- en werkplek verandert voor mensen die zijn begonnen met thuiswerken. Ze hebben hierbij gebruik gemaakt van gegevens uit het Arbeidsaanbodpanel van het Sociaal Cultureel Planbureau voor de jaren 2002-2014. Voor elke thuiswerkdag per week accepteerden deelnemers aan het panel gemiddeld een 5 procent langere reistijd tussen woon- en werkplek. De gegevens laten ook zien dat het effect op lange termijn wel vier keer groter kan zijn.

Mensen die een dag per week thuiswerken zijn dus bereid om langer te reizen op de andere dagen van de week. “Aan de ene kant zijn mensen hierdoor vrijer in het zoeken van een passende woning die verder van de werkplek af kan liggen,” legt promovendus De Vos uit. “Aan de andere kant speelt bij het solliciteren naar een baan waarbij thuisgewerkt kan worden, afstand waarschijnlijk een kleinere rol.”

Grotere reikwijdte arbeidsmarkt

Ondanks dat de reistijdbesparing bij thuiswerken niet zo groot is als op het eerste gezicht zou worden verwacht, zien de onderzoekers vooral positieve kanten. Thuiswerken zorgt nog steeds voor een substantiële vermindering van reistijd en van drukte op de weg. Daarnaast stellen de onderzoekers dat thuiswerken mogelijk effecten heeft op de reikwijdte van arbeidsmarkten. Het stelt mensen in perifeer gelegen gebieden in staat om in een groter gebied naar (beter) werk te zoeken en maakt het wonen daar aantrekkelijker