Maag Lever Darm Stichting onderzocht 65 gemeentelijke coalitieakkoorden. Van de onderzochte gemeenten trekken Den Haag, Utrecht, Amersfoort, Aalten en Oldambt de komende jaren meer geld uit voor openbare toegankelijke toiletten. De MLDS onderzocht in welke gemeenten openbare toiletten expliciet in het coalitieakkoord werden opgenomen.

Stijging aantal toiletten
Sinds november 2017 is het aantal openbare en opengestelde toiletten in Nederland met 633 toiletten gestegen van 5628 (1 november 2017) naar 6261 (20 juni 2018) (Bron: HogeNood-app). Dat is een stijging van 11% in een half jaar. Zo meldde gemeente Den Haag afgelopen half jaar 5 toiletten aan bij de HogeNood app, Amersfoort 6 en Utrecht 8. Amsterdam voegde 9 opengestelde toiletten toe aan de app en Rotterdam 10

Toiletalliantie Maag Lever Darm Stichting

Bernique Tool, directeur Maag Lever Darm Stichting: ‘Natuurlijk zijn we blij met de groei van het aantal toiletten en het feit dat steeds meer gemeenten de noodzaak erkennen om dit in hun gemeente goed te regelen. Maar we zijn er nog lang niet. Gelukkig weten gemeenten ons steeds beter te vinden om handvatten te krijgen hoe ze dit probleem, samen met winkeliers en horeca, kunnen aanpakken.

Daarnaast weten we steeds meer partijen aan de Toiletalliantie te binden om samen met ons op te trekken om het tekort aan toiletten aan te pakken. Zo zet Ieder(in), het netwerk voor mensen met een beperking, het toilettekort op de gemeentelijke agenda in hun gesprekken over toegankelijkheid.’

Openbaar toegankelijke toiletten

Den Haag zet in op ‘meer openbaar toegankelijke toiletten, passend in het straatbeeld’. Hiervoor maakt de gemeente elk jaar 150.000 euro vrij. De gemeente Utrecht investeert 68.000 euro per jaar in openbare toiletvoorzieningen. Zo worden in meerdere grote parken, zoals het Máximapark, Wilhelminapark en Griftpark, openbare toiletunits geplaatst.

Susanne Schilderman (D66) heeft namens de partij gepleit voor meer openbare toiletten in Utrecht: ‘Zowel D66, GroenLinks en de ChristenUnie vinden het belangrijk dat er meer ruimte is voor openbare toiletten. Iedereen moet in de samenleving normaal kunnen participeren. Voor de gemeente Utrecht is het de normaalste zaak van de wereld dat iedereen kan meedoen, zowel in fysiek als sociaal opzicht.'

  • Amersfoort is de tweede stad in de provincie Utrecht die het aantal toegankelijke toiletten in de openbare ruimte wil vergroten.
  • De gemeente Aalten (Gelderland) wil een openbaar toilet in drie kernen plaatsen.
  • De gemeente Oldambt (Groningen) heeft als doel ‘openbare toiletvoorzieningen voor iedereen’.

Waar kan ik naar de wc

De Maag Lever Darm Stichting (MLDS) maakt zich samen met patiëntenverenigingen CCUVN, PDSB, Stomavereniging en SPSKS, sterk voor meer openbare toegankelijke toiletten. Nederland telt minder dan 600 openbare toiletunits die 24 uur per dag toegankelijk zijn. Tweehonderd hiervan zijn urinoirs en dus alleen bedoeld voor mannen. Voor de twee miljoen buikpatiënten in Nederland, maar ook voor blaaspatiënten, dagjesmensen, ouderen, (zwangere) vrouwen en ouders met kinderen is dit veel te weinig. Eén op de vier buikpatiënten blijft zelfs regelmatig thuis uit angst geen toilet te vinden. Op het platform waarkaniknaardewc.nl kunnen gemeenten veel informatie vinden over nut en noodzaak van meer openbare toiletten.

'Nederland telt minder dan 600 openbare toiletunits die 24 uur per dag toegankelijk zijn'

Het doel is binnen 5 jaar overal voldoende toegankelijke en schone openbare toiletten te hebben, zodat iedereen met een opgelucht gevoel op pad kan. Begin april bood de MLDS samen met patiëntenorganisaties en andere partijen de Tweede Kamer een petitie aan om aandacht te vragen voor het tekort aan toiletten. Partijen die steun geven aan dit initiatief zijn Ieder(in), KBO-PCOB, ANBO, de Zonnebloem, Continentiestichting Nederland en wielersportbond NTFU, die de komende drie jaar als partner is verbonden aan de MLDS.

Lees ook: 'Zet toegankelijkheid openbare ruimte bovenaan prioriteitenlijst'