Dit blijkt uit de nieuwste cijfers van vastgoedadviseur Cushman & Wakefield. In de eerste helft van 2018 is in de bedrijfsruimtemarkt- onder te  verdelen naar industrieel en logistiek vastgoed – 2 miljoen vierkante meter vastgoed in gebruik genomen. Hiervan is in de eerste helft van 2018 639.000 vierkant meter industrieel vastgoed in gebruik genomen. Hoewel de landelijke vraag naar industrieel vastgoed onverminderd hoog blijft, wordt als gevolg van het schaarse kwalitatief hoogwaardige aanbod verwacht dat het opnameniveau over heel 2018 circa 10% achter blijft bij het niveau van 2017. Het totale bedrijfsruimteaanbod in Nederland van 7,6 miljoen vierkante meter is onvoldoende om aan de vraag te kunnen voldoen, omdat veel aanbod sterk verouderd is en op de verkeerde locaties staat.

 


Bron: Cushman & Wakefield

Eigenaar-gebruikers stuiten in hun zoektocht naar geschikte ruimte steeds vaker op concurrentie van opportunistische beleggers die uit strategisch oogpunt grondposities kopen in Nederland. Op die grondposities staat in veel gevallen nog bedrijfsruimte, maar deze partijen zijn meestal gericht op herontwikkelingskansen waardoor deze ruimte in de toekomst niet langer in de huidige functie zal worden gebruikt. Nieuwbouw is voor veel industriële gebruikers, los van de sterk stijgende bouwkosten, vaak geen alternatief omdat de doorlooptijd vaak te lang is om de toenemende productie die op korte termijn moet worden ingevuld te kunnen faciliteren. Daarnaast zijn de huurprijzen voor nieuwbouw voor veel huurders te hoog vergeleken met bestaande bouw. 

Jan Verhaegh, Head of Industrial Cushman & Wakefield: ‘In de gehele breedte van de industriële vastgoedmarkt zien we groei, maar we merken dat het optimaal huisvesten van de toenemende productie van bedrijven lastig is. Huisvesting is een cruciaal onderdeel van het productieproces in de maakindustrie en we moeten als BV Nederland beseffen dat als de groei van de bedrijvigheid niet gefaciliteerd wordt, de bijdrage aan de economie niet optimaal is.’

Landelijk veel transacties, regionale verschillen in groei

Hoewel de opname achter blijft bij vorig jaar, is er nog altijd sprake van een historisch hoog opnameniveau. In totaal zijn er 305 transacties geregistreerd van minimaal 750 vierkante meter. De gemiddelde transactie had een omvang van bijna 2.100 vierkante meter. De grootste transactie had een omvang van 16.000 m². Dit betrof een transactie van Bosman van Zaal die een nieuwe bedrijfsruimte in gebruik gaat nemen op Greenpark Aalsmeer.

De markt voor industrieel vastgoed verspreidt zich over heel Nederland. Regionaal zijn echter sterke verschillen zichtbaar. Zo is in de regio’s Almere, Friesland, Gooi en Eemland, Groningen, Twente en Zwolle de ingebruikname ten opzichte van vorig jaar gestegen. Deze groei wordt vooral gerealiseerd door organisaties die actief zijn in de handel, industrie en bouw. In de Randstad blijft opname nog wat achter door de genoemde schaarste. 

Meer weten over dit onderwerp? Lees ons interview met Jan Verhaegh, Head of Industrial bij Cushman & Wakefield, over hoe deze schaarste verholpen kan worden: 'Kwalitatief aanbod bedrijventerreinen raakt op en hoe we dat voorkomen'