Gemeenten konden tot 1 juli een aanvraag indienen met een plan voor een wijk. Voor het programma is 85 miljoen euro beschikbaar gesteld voor ongeveer twintig wijken. Het idee is om met ongeveer vijfhonderd woningen te beginnen, stelt Ollongren. Groningen krijgt sowieso vier aardgasvrije wijken. Dit zijn in de wijken Selwerd, Paddepoel, Ten Post en Glimmen. Hier is al begonnen aan de wijken omdat Groningen een grote nationale opgave vormt.

Toetsingscommissie Aardgasvrije wijken

Een toetsingscommissie beoordeelt de plannen en legt de plannen voor aan minister Ollongren. Ollongren beslist uiterlijk 1 oktober welke wijken er geselecteerd zullen worden. Ook zullen alle gemeenten die zich hebben aangemeld een kennis- en leerprogramma krijgen onder regie van VNG. Het idee is dat gemeenten die al experimenteren met aardgasvrije wijken hun kennis delen via dit programma zodat gemeenten, bewoners, woningcorporaties, energiebedrijven, netbeheerders en bouw- en installatiebedrijven hiervan kunnen leren.

De proeftuinen moeten meer informatie opleveren over hoe met aardgasvrije wijken de woon- en leegomgeving verbeterd kan worden, de energierekening betaalbaar blijft en hoe de aanpak op een kosteneffectieve manier ingezet kan worden.

Proeftuinen 2019

Het ministerie hoopt dat er in 2019 ook een rijksbijdrage beschikbaar is voor proeftuinen met aardgasvrije wijken. Het kabinet zal hierover besluiten op basis van de afspraken in het Klimaatakkoord.