Zeventien van de twintig grootste gemeenten hebben aangegeven de wet strikt te handhaven en geen gebruik te maken van de uitzonderingsregeling. Gemeenten kunnen deze uitzonderingsregeling aanspreken wanneer ze kunnen aantonen dat gasloos bouwen tot veel vertraging of verhoogde kosten leidt voor de ontwikkelende partij. 

Er zijn wel gemeenten die hebben aangegeven de deur op te houden voor mogelijke uitzonderingen op het gasloos bouwen. Zo is Zoetermeer in gesprek gegaan met een projectontwikkelaar die beroep wilde doen op de uitzonderingsregeling. Na overleg heeft ontwikkelaar toch gekozen voor gasloos bouwen. Daarnaast stelt Tilburg dat er per project wordt gekeken. Tot slot wil Groningen bijvoorbeeld alleen uitzonderingen op het gasverbod overwegen als tijdelijke oplossing.

Uitzonderingsregel gasverbod hier wel mogelijk

Almere, ’s-Hertogenbosch en Rotterdam zijn de drie gemeenten die niet uitsluiten dat er mogelijk gebruik wordt gemaakt van de uitzonderingsregeling. Wel geeft Almere aan dat er beperkt gebruik zal worden gemaakt van de regeling. ’s-Hertogenbosch stelt dat het nog te vroeg is voor de gemeente om gasloos te bouwen en houdt de mogelijkheid van de uitzonderingsregeling dus open. Rotterdam geeft aan nog geen uitspraken te kunnen doen over het gebruik maken van de uitzonderingsregeling omdat het te vroeg is om vlak na de vorming van het nieuwe college hier een uitspraak over te doen. 

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten stelt dat uiteindelijk naar schatting enkele tientallen gemeenten gebruik zullen maken van de uitzonderingsregeling.