Met de prijs wil NRP hergebruik van de bestaande omgeving inspireren en bevorderen. Het is volgens de NRP dan ook ‘een prijs om van de leren.’ De prijs kent drie verschillende categorieën, elk met een eigen winnaar.  De categorie Renovatie telde dit jaar drie kanshebbers en Transformatie twee. In de categorie Gebiedstransformatie waren twee projecten genomineerd. Alle genomineerde gebiedsontwikkelingen tonen volgens de jury ‘de unieke mogelijkheden en grote diversiteit aan bestemmingen die bestaand vastgoed te bieden heeft.’

Hier een overzicht van de winnaars:

Renovatie: Musis Cacrum te Arnhem

Winnaar NRP Gulden Feniks 2018 bekend

De renovatie van het Musis Sacrum is gekroond tot beste renovatieproject.  Het juryoordeel luidt als volgt: ‘De fenomenale kwaliteit van dit project schuilt in de duurzame verbindingen die gemaakt zijn: tussen gebouw en stad, interieur en exterieur, oud en nieuw, waarbij twee totaal verschillende gebouwen als yin en yang in een compositie bij elkaar zijn gebracht.’

Sinds 1847 zijn het Musisgebied en het Sacrum-gebouw het toneel geweest van een breed scala aan activiteiten, vooral op muziek georienteerd. Het resultaat: een ingewikkeld gebied met een gedateerde uitstraling, maar door haar historie wel gelief in Arnhem en omstreken. Bij de renovatie moest dus eenheid worden gecreëerd. Dit is bereikt door naoorlogse toevoegingen te verwijderen.

Het ontwerp van Van Dongen – Koschuch richt zich op het benadrukken van de muzikale geschiedenis van het gebied. Doordat akoestiek en multifunctionaliteit centraal staan kan het Musis Sacrum een thuis bieden aan een breed scala aan evenementen, rangerend van popconcerten tot symfonische optredens.

De andere genomineerden voor Renovatie waren Airey-woningen (Amsterdam) en PPS Bezuidenhoutseweg (Den Haag).
 

Transformatie: Blokhuispoort te Leeuwarden

Winnaar NRP Gulden Feniks 2018 bekend

 In de categorie Transformatie is Blokhuispoort de unanieme winnaar. “Een machtig mooi en smaakvol verbouwd gebouw. Door zijn enorme omvang heeft de Blokhuispoort de potentie om een ‘stad in een stad’ te worden”, vindt de jury.

De Blokhuispoort, ooit gebouwd als fortificatie, vormde eeuwenlang een afgesloten onderdeel van Leeuwarden en is een plaats waar de Leeuwarders zich verbonden mee voelen. Bij de transformatie moest het gebied met de stad verenigd worden, zonder dat het intieme karakter verloren zou gaan. In 2014 ging BOEi aan de slag en realiseerde een nieuwe invulling van de Blokhuispoort, met een bibliotheek, horeca, een hostel en creatieve en ambachtelijke bedrijven. Hierdoor is het complex nu verbonden met de binnenstad. De ‘verboden stad’ geeft zijn geheimen langzaam prijs.

Pakhuis Meesteren (Rotterdam), was het andere genomineerde project in de categorie Transformatie.

Gebiedstransformatie: De Kloostertuin te Nijmegen

Winnaar NRP Gulden Feniks 2018 bekend

De Kloostertuin is de winnaar in de categorie gebiedstransformatie. De jury stelt: ‘De Kloostertuin in Nijmegen is een inspirerend voorbeeld van hoe je met particulier vermogen, bezieling en een langetermijnvisie een waardevolle bijdrage kunt leveren aan de maatschappij.’

Het gebied bestaat uit een twee (zorg)woongebouwen, een park en een gerenoveerde oude drukkerij. In de woongebouwen wonen nu paters, maar de panden zijn zo ontworpen dat ze getransformeerd kunnen worden naar reguliere woningen als de paterpopulatie slinkt. Vóór de transformatie ontbrak het in het gebied aan cohesie. Een vervallen park, een gesloopte kerk en een drukkerij zonder functie, er was weinig samenhang. Door bij alle panden bronselementen aan te brengen, door de drukkerij een transparante en daarmee open gevel te geven en door extra wandel- en waterwegen te realiseren is het gebied nu één geheel.

De andere genomineerde in deze categorie was de Aalmarkt (Leiden).