Nijmegen heeft de doelstelling om in 2045 een energieneutrale stad te zijn. Daarvoor moet de gebouwde omgeving in Nijmegen, bestaande uit bijna tachtigduizend woningen en alle andere gebouwen, in 2045 aardgasvrij zijn. Dat betekent dat de stad de vraag naar warmte flink moet verminderen en alternatieven moet vinden voor de verwarming van huizen, douchen en koken.

Wethouder Harriët Tiemens: 'Het aardgasvrij maken van Nijmegen is een enorme opgave en dit vraagt veel van inwoners, bedrijven, instellingen en ons als gemeente. We moeten daarmee snel aan de slag, want het probleem is urgent. We doen dat niet overhaast. Er is namelijk nog geen blauwdruk voor een aanpak, maar die gaan we de komende jaren met de stad en het rijk maken. Dat doen we wijk voor wijk. Wij kijken welk alternatief het meest kansrijk is voor een bepaalde wijk, maar soms zal ook maatwerk nodig zijn.'

'Uitgangspunt is hoe dan ook dat het betaalbaar moet blijven voor mensen. Het is daarom ook belangrijk dat we als gemeente voldoende geld en bevoegdheden krijgen. Eén ding is duidelijk: veranderen is geen vrijblijvende keuze die we kunnen uitstellen. Het is harde noodzaak om onze stad klaar te maken voor de toekomst. Die omslag maken we gelukkig met (steeds meer) bedrijven, instellingen en inwoners die meedenken en doen.'

Nijmegen warmtevisie

Voor heel Nijmegen is in de warmtevisie gekeken op welke plek welk alternatief voor aardgas het meest kansrijk is. Daarbij is onder meer gekeken naar mogelijkheden om aan te sluiten bij geplande bouw- en renovatieplannen en al lopende initiatieven voor verduurzaming in wijken. Stadsdeel Dukenburg, de wijken Hengstdal, Bottendaal, Hatert en het stationsgebied van Heijendaal komen als eerste aan bod.

Het streven is deze gebieden uiterlijk 2035 aardgasvrij te hebben. In die wijken zal breder gekeken worden naar verbeteringen in de leefomgeving van bewoners. Het verduurzamen van huizen wordt onderdeel van een breder pakket aan maatregelen die het wonen in de wijk prettiger maken. Denk bijvoorbeeld aan meer groen en speelplekken of de aanpak van eenzaamheid.

Programma Nijmegen Aardga

Het programma ‘Nijmegen Aardgasvrij’ richt zich op de woonwijken waar aardgas wordt gebruikt voor verwarmen en koken. De grote bedrijven en industrie, die ongeveer 40 procent van het aardgas in Nijmegen verbruiken, hebben volgens de wet Milieubeheer een eigen verantwoordelijkheid in de energietransitie en vallen, voor zover ze buiten de aangewezen wijken liggen, buiten dit programma.

De warmtevisie is voor behandeling doorgestuurd naar de gemeenteraad en komt waarschijnlijk na de zomervakantie op de agenda. De Warmtevisie is 25 juni 2018 aangeboden aan woningcorporaties, netbeheerder, warmtebedrijven en instellingen.
Ook interessant: 'RijswijkBuiten: acht lessen voor de toekomst,' over één van de eerste gasloze wijken van Nederland