Van Veldhoven kondigde, in samenwerking met gemeenten, aan dat er extra maatregelen in Amsterdam, Utrecht, Eindhoven, Rotterdam en Arnhem komen. Voorbeelden van deze maatregelen zijn:

  • Minder verkeer door de Maastunnelcorridor in Rotterdam
  • Walstroom aan de Rijnkade in Arnhem in plaats van stroomopwekking met gasolie op binnenvaartschepen 
  • Subsidies voor elektrische taxi's in Amsterdam

Deze nieuwe maatregelen worden toegevoegd aan het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit. Van Veldhoven stelt ruim tien miljoen euro beschikbaar voor deze maatregelen.

Luchtkwaliteit essentieel voor de gezondheid 

Van Veldhoven stelt: ‘We weten steeds beter hoe essentieel luchtkwaliteit is voor onze gezondheid. Schone lucht is van levensbelang en een veilig niveau van verontreiniging bestaat niet. Dat alle Nederlandse binnensteden nog dit jaar voldoen aan de Europese normen is daarom fris nieuws. Hier wordt al sinds 2010 aan gewerkt. Het volgende doel is de waarden bereiken die de Wereldgezondheidsorganisatie hanteert.’

Ook is de verwachting dat de milieuoverschrijdingen rond de veehouderijen – in Someren en Nederweert – zo snel mogelijk worden opgelost, uiterlijk 2023. Van Veldhoven werkt samen met de desbetreffende gemeenten de aanpak uit die nodig is om deze knelpunten op te lossen.

Schone Lucht Akkoord

Van Veldhoven werkt met het Schone Lucht Akkoord toe naar de streefwaarden van de Wereldgezondheidsorganisatie. Dit akkoord zal begin 2019 worden gestuurd naar de Tweede Kamer. Het recente advies van de Gezondheidsraad 'Gezondheidswinst door schonere lucht' zal de basis vormen voor dit akkoord. 

Lees ook:  Luchtkwaliteit licht verbeterd, maar minister had meer kunnen bereiken