De Europese Unie heeft het plan goedgekeurd en een subsidie beschikbaar gesteld van ruim 2 miljoen euro. Nu worden locaties geselecteerd en ondernemers gezocht die de fabriek gaan bouwen en in bedrijf nemen.

Gedeputeerde Annemieke Traag voor Energie, Milieu en Europa: ‘We staan voor een enorme opgave om alle bestaande woningen in 2050 energiezuinig of zelfs helemaal energieneutraal te maken. In het huidige tempo lukt dat niet. Vandaar dat we op zoek zijn naar innovatieve methoden om de verduurzaming te versnellen en goedkoper te maken. Ik ben er dan ook enorm trots op dat wij door onze Europese contacten er in zijn geslaagd dit belangrijke project naar Overijssel te halen.’

Gedeputeerde Monique van Haaf voor Wonen vult aan: ‘Als we er in slagen een goede blauwdruk neer te zetten, hebben we een oplossing in handen voor 500.000 Overijsselse woningen, en tot 22 miljoen woningen in Noordwest-Europa. Een oplossing die naast de energietransitie ook bijdraagt aan goed en betaalbaar wonen voor onze inwoners.’

Complete verduurzamingspakketten voor de helft van de prijs

Doel van het ontwerp is om op industriële schaal (minimaal 15.000 per jaar) standaard renovatiepakketten te produceren. De pakketten bevatten verschillende onderdelen die nodig zijn om huizen te verduurzamen, zoals bijvoorbeeld isolatiemateriaal voor gevels en daken, warmtepompen, zonnepanelen, energieomvormers en ventilatiesystemen. De onderdelen worden zoveel mogelijk circulair en biobased samengesteld. Doel is om het totaalpakket aan maatregelen voor de helft van de huidige prijs aan te kunnen bieden.

Naast de  Europese Interreg-subsidie van ruim twee miljoen euro, leggen de gezamenlijk hetzelfde bedrag aan verplichte co-financiering op tafel. Het totale projectbudget is daarmee bijna 4,4 miljoen euro. Het project duurt drie jaar.